Aktualności

MEN podsumowuje pierwszy rok programu „Posiłek w szkole i w domu”

To jednak nie koniec – w każdym kolejnym roku na realizację programu przewidziano po 40 mln zł z budżetu państwa. Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2019 r. o środki z programu „Posiłek w szkole...

Sponsoring w szkole niepublicznej

„W ubiegłym tygodniu do prowadzonej przeze mnie szkoły niepublicznej został przyjęty uczeń, którego mama jest osobą głuchoniemą utrzymującą się z renty socjalnej. Koszty utrzymania dziecka w szkole ponosić będzie babcia dziecka, która jest psychologiem...

Możliwe jest zatrudnienie nauczyciela na umowę zlecenie

Zgodnie z art. 10a ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, w przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również...

Uczniowie

Medale dla polskiej reprezentacji w III Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich

Polska reprezentacja liczyła 45 młodych sportowców (22 kobiety i 23 mężczyzn), którzy startowali w 8 dyscyplinach: biathlonie, bobslejach i skeletonie, curlingu, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie (biegi narciarskie, kombinacja norweska, narciarstwo alpejskie, skoki narciarskie), saneczkarstwie oraz...

Samorząd

Oświata: W przedszkolach nie ma ferii i wakacji

W czwartek 23 stycznia wiceminister edukacji Maciej Kopeć odpowiadając na pytania posłów przypomniał, że w rozporządzeniu w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli określono, że przedszkole jest placówką nieferyjną, czyli taką, w której nie...

Nie tylko oświata - to może Cię zainteresować

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej a podatek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej...

Oświata: W przedszkolach nie ma ferii i wakacji

W czwartek 23 stycznia wiceminister edukacji Maciej Kopeć odpowiadając na pytania posłów przypomniał, że w rozporządzeniu w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli określono, że przedszkole jest placówką nieferyjną, czyli taką, w której nie...

Projekty aktów prawnych

Oświata: Nagrody dla nauczycieli

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt z dn. 17.12.2019 r. rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie MEN w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla...

Zmiany w ustawach

Zmiany w rozporządzeniach