Aktualności

Parlament Europejski krytykuje Polskę za projekt ustawy o edukacji seksualnej. MEN odpowiada

Politycy w Brukseli wzywają do wstrzymania się od przyjęcia proponowanych przepisów. Ministerstwo Edukacji skomentowało sprawę. Dokument wydany przez PE odnosi się do obywatelskiego projektu nowelizacji Kodeksu karnego, przygotowanego przez inicjatywę „Stop pedofilii”. Europosłowie apelują w...

Przedszkola i toalety: Jakie są wymagania sanitarne w łazienkach przedszkolnych?

„Jakie należy zachować wymagania sanitarne w łazienkach przedszkolnych? Czy brodzik jest wymagany w starym budownictwie? Jakie powinny być wymiary kabin dla dzieci? Na 90-cioro dzieci, ile musi być łazienek?” Toalety w szkołach i przedszkolach należą...

Szkoły: Brak gabinetu profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkole i co dalej?

„A, co w przypadku, jeśli nie ma miejsca na gabinetu w szkole, to wtedy ta cała profilaktyka i przeglądy zębów, stomatolog odbywa się we wskazanym miejscu - czyli może być to inna szkoła bądź...

Uczniowie

Zgłoś ucznia do konkursu dot. cyberbezpieczeństwa

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w konkursie organizowanym przez IWS, skierowanym do uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, zwłaszcza techników i szkół branżowych o profilu informatycznym. Inicjatywa ma za zadanie rozwijać zainteresowania tematyką cyberbezpieczeństwa...

Samorząd

Samorządy i oświata: Likwidacja szkoły publicznej

„Rozważamy konkretnie wariant, w którym dzieci z publicznej szkoły będą dowożone do aktualnej siedziby szkoły niepublicznej. Nie możemy zatrudnić dotychczasowych nauczycieli w placówce niepublicznej, gdyż mamy zatrudnionych naszych nauczycieli na etatach, a dzieci, które...

Nie tylko oświata - to może Cię zainteresować

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej a podatek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej...

Parlament Europejski krytykuje Polskę za projekt ustawy o edukacji seksualnej. MEN odpowiada

Politycy w Brukseli wzywają do wstrzymania się od przyjęcia proponowanych przepisów. Ministerstwo Edukacji skomentowało sprawę. Dokument wydany przez PE odnosi się do obywatelskiego projektu nowelizacji Kodeksu karnego, przygotowanego przez inicjatywę „Stop pedofilii”. Europosłowie apelują w...

Projekty aktów prawnych

Kwalifikacje nauczycieli do pracy w zawodzie

„Czy u Państwa mogłabym uzyskać informacje o posiadanych kwalifikacjach do nauczania w przedszkolu i klasach 1-3 zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 2021 roku? Ukończyłam...

Zmiany w ustawach

Zmiany w rozporządzeniach