Aktualności

CKE szuka autorów zadań na egzaminy z języka polskiego

W przypadku egzaminu maturalnego zadania z języka polskiego mają sprawdzić wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z 2018 roku. W przypadku egzaminu ósmoklasisty zadania mają sprawdzać wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego...

Pomoc uczniom poszkodowanym przez żywioły

Od 25.09.2018 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć...

Nakaz zatrudniania nauczycieli (część 21/22)

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła od 01.08.2018 r. istotne zmiany w zasadach zatrudniania nauczycieli ... (...) niesamorządowych jednostek oświatowych. Do Karty Nauczyciela, zostanie bowiem wprowadzony art. 10a, zgodnie z którym w przedszkolach, innych formach...

Uczniowie

Sprawdź, kiedy odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią szkołom materiały do przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego, matematyki i języków nowożytnych – angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego. Materiały będą zamieszczone w serwisach prowadzonych przez...

Samorząd

Finansowanie pobytu dzieci w przedszkolach

„Kto ma pokryć koszty podręczników, kart pracy, itp.? Dla szkół książki są finansowane przez MEN, a dla przedszkolaków? Jak to wygląda? Jak nie opłacimy komitetu rodzicielskiego dla 5-latka w publicznym przedszkolu – to placówka...

Nie tylko oświata - to może Cię zainteresować

Zatrudnienie w oświacie fizjoterapeutów

„Jeśli fizjoterapeuta realizuje zajęcia WWR (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka), gdzie zgodnie z rozporządzeniem z sierpnia 2017 roku, musi posiadać przygotowanie pedagogiczne, to czy wtedy jest pracownikiem pedagogicznym, czy nadal może być traktowany jako inny...

Zmiany w szkolnictwie zawodowym (część 3/13)

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został ... (...) udostępniony projekt z dn. 25.06.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Jedną ze zmian jakie mają być dokonane...

Projekty aktów prawnych

Zmiany w szkolnictwie zawodowym (część 3/13)

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został ... (...) udostępniony projekt z dn. 25.06.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty...

Zmiany w ustawach

Zmiany w rozporządzeniach