14 C
Warszawa
poniedziałek, Czerwiec 25, 2018

Dyrektor

Awans zawodowy nauczyciela (dyrektora)

„Jestem dyrektorem przedszkola i od obecnego roku szkolnego rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego, który trwa 2 lata i 9 miesięcy. Chciałabym skrócić drogę awansu...

Nauczyciele

Zaległy urlop dla nauczyciela

„Jak powinien być wyliczony urlop wypoczynkowy za 2017 rok dla nauczyciela powracającego z urlopu dla poratowania zdrowia, w przypadku gdy nauczycielka od 02.11.2016 roku...

Urlop wypoczynkowy i uzupełniający nauczyciela

Jak obliczyć niewykorzystany urlop wypoczynkowy po urlopach rodzicielskich? Ile może wynosić urlop uzupełniający? „Nauczycielka zatrudniona w szkole feryjnej od 01.09.2014 r. w dniu 02.01.2017 r....

Uczniowie

Samorząd

Mniej biurokracji w samorządach

Nad nowymi rozwiązaniami pracuje Zespół ds. odbiurokratyzowania jednostek samorządu terytorialnego (JST). W skład zespołu oprócz urzędników MF wchodzą także przedstawiciele sześciu organizacji samorządowych: Związku...

Projekty aktów prawnych

Wyjaśnienia MEN: jak ustalić łączone pensum?

Dnia 01.09.2018 r. wejdzie w życie ... (...) nowy przepis art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela, w brzmieniu nadanym przez ustawę o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.)....

Zmiany w ustawach

Zmiany w rozporządzeniach