Aktualności

MEN: Praca dla nauczycieli niepełnosprawnych

Obowiązujący od 01.09.2018 r. przepis art. 42a ust. 1a Karty Nauczyciela nakazuje, by dyrektor szkoły obniżał czas pracy nauczycielowi niepełnosprawnemu zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Niezbędna jest zgoda lekarza i przedstawienie pracodawcy zaświadczenia...

Wynagrodzenia dla dyrektora przedszkola

„Jakich formalności należy dopełnić, ewentualnie, jakie dokumenty mogą stanowić podstawę takiej wypłaty – zarządzenie, regulamin? Jakie to wewnętrzne dokumenty w firmie określające cel takiej wypłaty, jej wysokość i regularność? Musi być jakiś dokument świadczący,...

Zatrudnienie nauczyciela na zastępstwo

„Od 04.02.2019 r. w szkole jest potrzeba zatrudnienia na zastępstwo nauczyciela przedmiotów zawodowych teoretycznych w wymiarze 6/18. Kandydat ma ukończone studnia pierwszego stopnia zgodne z kierunkiem nauczania, ale bez przygotowania pedagogicznego. Byłaby to jego...

Uczniowie

Egzamin ósmoklasisty, a egzamin maturalny

Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty określa ... (...) art. 44zs – 44zza ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 01.08.2017 r. w sprawie...

Samorząd

Dotacje oświatowe dla placówek niepublicznych

„Prowadzę przedszkole niepubliczne dotowane w 75% przez gminę. W styczniu 2019 r złożyłam do gminy: rozliczenie dotacji za 2018 r. Urząd zażądał min. umowy najmu lokalu z aneksami, który wynajmuję od męża (lokal na...

Nie tylko oświata - to może Cię zainteresować

Zatrudnienie w oświacie fizjoterapeutów

„Jeśli fizjoterapeuta realizuje zajęcia WWR (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka), gdzie zgodnie z rozporządzeniem z sierpnia 2017 roku, musi posiadać przygotowanie pedagogiczne, to czy wtedy jest pracownikiem pedagogicznym, czy nadal może być traktowany jako inny...

MEN: Praca dla nauczycieli niepełnosprawnych

Obowiązujący od 01.09.2018 r. przepis art. 42a ust. 1a Karty Nauczyciela nakazuje, by dyrektor szkoły obniżał czas pracy nauczycielowi niepełnosprawnemu zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Niezbędna jest zgoda lekarza i przedstawienie pracodawcy zaświadczenia...

Projekty aktów prawnych

Oświata: Wynagrodzenia wzrosną z wyrównaniem od stycznia 2019 roku

MEN skierowało do opiniowania już po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych z przełomu roku 2018/2019 projekt zmieniający rozp. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego...

Zmiany w ustawach

Zmiany w rozporządzeniach