Aktualności

ZNP wnioskuje do prezydenta o zawetowanie ustawy okołobudżetowej

Ma to związek z odrzuceniem przez Sejm propozycji ZNP dotyczącej podwyżek dla nauczycieli od 1 stycznia br. – W związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy z dn. 23.01.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji...

Oświata i likwidacja placówki niepublicznej

„Szczegółowo opisali Państwo na portalu procedurę likwidacji placówek. Z tekstu wynika, że terminem bezwzględnym jest złożenie wniosku o likwidację placówki do końca lutego, aby z końcem sierpnia szkoła została zamknięta. Jesteśmy niewielką niepubliczną szkołą podstawową...

Dane osobowe nauczycieli, a informacja publiczna i ochrona prywatności

W sprawie tej stowarzyszenie zwróciło się do Dyrektora Szkoły o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej jako "u.d.i.p.") informacji o wynagrodzeniu wraz z dodatkami za miesiąc marzec 2019 r. każdego...

Uczniowie

Rezygnacja z nauki, a obowiązek szkolny

Zgodnie z ... (...) art. 68 ust. 2 Prawa oświatowego, dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały...

Samorząd

Oświata: Wynagrodzenie dyrektora placówki niepublicznej

„Czy jest jakiś wzór pisma, na podstawie którego dyrektor niepublicznego przedszkola, który jest jednocześnie nauczycielem terapeutą może pobierać wynagrodzenia za pracę z dotacji? Mój urząd miasta wymaga ode mnie takiego pisma.” Zgodnie z ... (...) art. 35...

Nie tylko oświata - to może Cię zainteresować

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej a podatek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej...

Edukacja: Wraca łacina do szkół – uzupełnienie podstawy programowej

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępny jest projekt z dn. 07.02.2020 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. Nowelizacja dotyczy zatem rozporządzenia MEN w...

Projekty aktów prawnych

Edukacja: Wraca łacina do szkół – uzupełnienie podstawy programowej

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępny jest projekt z dn. 07.02.2020 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum...

Zmiany w ustawach

Zmiany w rozporządzeniach