Aktualności

program Przestrzeń Przyjazna Szkoła

MEN zapowiada start programu „Przestrzeń Przyjaznej Szkoły”

Jego głównym założeniem jest eliminowanie barier, które pozwolą włączyć do edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami. W tym celu jeszcze w tym roku 50 szkół otrzyma wsparcie finansowe. O swoich planach Minister Edukacji Narodowej poinformowała podczas...

Pensum łączone zastępcy dyrektora

„Zastępca zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy i ma kwalifikacje bibliotekarza i nauczyciela. Dyrektor przydzielił mu 8 godzin biologii i 2 godziny biblioteki. Zastępca ma obniżkę w wysokości do 9 godzin. Ile wynosi...

Doskonalenie zawodowe ustawowym obowiązkiem nauczycieli

Od 1 września 2018 r. obowiązuje poszerzony katalog ustawowych obowiązków nauczycieli, sformułowany w art. 6 Karty Nauczyciela – do dotychczas obowiązujących pięciu punktów ustawa o finansowaniu zadań oświatowych dodała szósty: doskonalenie zawodowe, zgodnie z...

Uczniowie

MRPiPS: pomoc dla 3 milionów uczniów

Rodzice złożyli ponad 2,94 mln wniosków, w tym ponad 51% online, a ponad 2,96 miliona dzieci otrzymało wsparcie z rządowego programu „Dobry Start”. Jak informuje MRPiPS do 7 września blisko 64% uprawnionych otrzymało 300 zł...

Samorząd

Ochrona danych osobowych w szkole zaocznej

„Czy zgodny z RODO jest nakaz starosty o przesyłaniu w dniu zajęć w szkole zaocznej listy z podpisami słuchaczy?” Jest to zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w...

Nie tylko oświata - to może Cię zainteresować

Dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej...
program Przestrzeń Przyjazna Szkoła

MEN zapowiada start programu „Przestrzeń Przyjaznej Szkoły”

Jego głównym założeniem jest eliminowanie barier, które pozwolą włączyć do edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami. W tym celu jeszcze w tym roku 50 szkół otrzyma wsparcie finansowe. O swoich planach Minister Edukacji Narodowej poinformowała podczas...

Projekty aktów prawnych

Nowe zasady bezpieczeństwa w szkołach cz. 2

Oto jakie nowości znalazły się w projekcie tego aktu wykonawczego: W nawiązaniu do części 1, ponadto w projekcie znalazły się nowe regulacje dotyczące: obowiązku rejestrowania...

Zmiany w ustawach

Zmiany w rozporządzeniach