Warunki wymagane do uzyskania akredytacji określają przepisy u.p.o., natomiast tryb przyznawania i cofania akredytacji uregulowano w rozp. MEN z dn. 29.08.2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1692). Jednostki uprawnione do ubiegania

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.