Główny Inspektor Sanitarny zaktualizował wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Organizacja opieki w podmiocie: Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.