Minister Anna Zalewska 8 lutego skierowała list w stronę nauczycieli i dyrektorów szkół, a kilka dni później -11 lutego podpisała „Deklarację na rzecz edukacji przyszłości”.

List był podsumowaniem rządowych działań prowadzących do podniesienia „prestiżu zawodu nauczyciela”. Deklaracja, jak przeczytamy na stronie MEN, koncentruje się wokół ucznia, dziecka oraz samej edukacji, gdzie „wiele podmiotów troszczy się, by dziecko było bezpieczne, by realizowało swoje konstytucyjne prawo do nauki”.

Celem powstania deklaracji jest podjęcie wspólnej pracy nad szeregiem wyzwań, jakie dotyczą systemu edukacji oraz podniesienie jakości nauczania.

W deklaracji przeczytamy o najważniejszych działaniach podjętych przez MEN przez ostatnie trzy lata. Są to m.in. program „Dobry start”, gwarantujący wyprawkę szkolną dla 4,5 mln uczniów, darmowe podręczniki, odbudowa szkolnych stołówek i jadalni, podniesienie wydatków na oświatę czy wzmacnianie szkolnictwa zawodowego.

W treści dokumentu znajdziemy również podsumowanie rozmów ze związkami zawodowymi i stanowisko, jakie wobec postulatów związkowców zajęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dotyczy to kwestii zaplanowanych i zrealizowanych podwyżek płac nauczycieli. Oprócz tego, deklaracja zawiera także harmonogram prac legislacyjnych związanych z wszystkimi wymienionymi zmianami/działaniami.

Podsumowaniem deklaracji jest przypomnienie o egzaminach gimnazjalnych, ósmoklasisty, zawodowych i maturalnych, do których już niedługo przystąpią uczniowie.

„To ważny czas nie tylko dla dzieci, ale również dla ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Wierzymy, że egzaminy w tym roku szkolnym przebiegną w przyjaznej i spokojniej atmosferze, która umożliwi uczniom osiągnięcie jak najlepszych wyników” – napisała szefowa edukacji.

W ostatnich słowach Anna Zalewska zaapelowała do wszystkich stron o przyjęcie deklaracji i współpracę w jej realizacji.

Cała treść dokumentu tutaj.

Agata Pąchalska

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się