Do końca 2018 roku art. 110 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe stanowił jedynie, że arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola, uwzględniając ramowe plany nauczania, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.