„W przedszkolu został zatrudniony nauczyciel na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela. Chce rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego czy musi mieć podpisana umowę na dwa lata na czas określony żeby rozpoczął staż? W przedszkolu w perspektywie roku pojawi się możliwość przekształcenia umowy na zastępstwo w umowę na czas nieokreślony czy taka sytuacja wykluczy możliwość przeprowadzenia stażu na nauczyciela kontraktowego? Czy w związku ze zmianą przepisów nauczyciel stażysta składa wniosek o rozpoczęcie stażu? Czy tak jak do tej pory rozpoczyna staż z automatu?”

Zgodnie z art. 10 ust. 2 Karty Nauczyciela, z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, rozpoczynającą pracę w szkole, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony obejmujący 2 lata szkolne w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Staż, w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, trwa natomiast rok i 9 miesięcy, zgodnie z art. 9c ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela. Jeżeli zatem nauczyciel ma odbyć ów staż, to musi zostać zatrudniony na pełne dwa lata.

Oczywiście z nauczycielem można na podstawie art. 10 ust. 7 Karty nawiązać umowę na okres krótszy, np. w celu zastępstwa, ale uniemożliwi mu to rozpoczęcie stażu.

W przypadku nauczyciela zatrudnionego na dwa lata staż odbywa się bez złożenia wniosku.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2018 r. poz. 967.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się