„W jaki sposób udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym w sytuacji awansu na nauczyciela dyplomowanego?

Zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 4c rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym.

O tym jakie dokumenty poświadczają znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym decydują z kolei regulacje rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia podstawowa znajomość języka zostaje potwierdzona następującymi dokumentami:

a) First Certificate in English (FCE), funkcjonujący również pod nazwą Cambridge English: First – ocena A, B lub C, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations),

b) International English Language Testing System (IELTS) – z wynikiem 5,0-6,0 pkt, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations), British Council, IDP IELTS Australia,

c) Aptis (w wersji General, Advanced lub for Teachers) – z wynikiem ogólnym B2, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,

d) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – Educational Testing Service (ETS):

– wersja iBT (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 57 pkt,

– wersja CBT (komputerowa) – minimum 173 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),

– wersja PBT (tradycyjna) – minimum 500 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),

e) City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2 funkcjonujący również pod nazwą: City & Guilds International ESOL (IESOL) – poziom „Communicator” łącznie z City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B2) 500/1775/5 funkcjonującym również pod nazwą: City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – poziom „Communicator”,

f) Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English) Level 3; Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International – ocena Pass, Merit, Distinction, Pearson Edexcel

g) Pearson Test of English Academic – z wynikiem 59-75 pkt, Pearson Edexcel,

h) JETSET Level 5 – ocena Pass, Merit, Distinction; Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (LCCI IQ),

i) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc English B2.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 26.07.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – Dz.U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – Dz.U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się