Zasady uzyskiwania poszczególnych stopni awansu zawodowego określono w przepisach art. 9a–9i KN, a kwestie szczegółowe reguluje rozp. MEN z dn. 26.07.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574). Stopnie awansu zawodowego W

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.