„Czy od września 2019 r. zmienił się plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego? Czy nadal w planie rozwoju ujmuje się: Obszar planowania działań, Zadania i sposób realizacji, Termin realizacji, Sposób dokumentacji?”

Zgodnie z treścią art. 9c ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela – „w okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.”

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się