Działalność Funduszu rozszerzona zostanie o dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa użytkowania budynków z tzw. „wielkiej płyty” oraz poprawy stanu technicznego budynków komunalnych, zamieszkiwanych przez najuboższą część społeczeństwa. W projekcie przewidziano pomoc samorządom gminnym w działaniach służących poprawie stanu technicznego budynków wielorodzinnych, w których znajdują się lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy: wsparcie w formie premii będzie udzielane na…

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się