Rozp. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów...

Dz.U. 2018.1796 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Opracowano na podstawie:...

Rozp. w sprawie doradztwa zawodowego

_Dz.U. 2018.1675 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1675 Na podstawie art. 47...

Rozp. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Dz.U. 2018.1574 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz....

Rozp. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli…

Dz.U. 2018.1133 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie...

Rozp. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami (…) przez nauczycieli...

Dz.U. 2018.1601 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez...

Rozp. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych

Dz.U. 2018.1531 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Rozp. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

Dz.U. 2018.1498 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego Opracowano na podstawie:...

Rozp. w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym...

Dz.U. 2018.1494 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy...

Rozp. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

Dz.U. 2018.1478 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców Opracowano na podstawie:...

Rozp. w sprawie udzielania w 2018 r. publicznym szkołom artystycznym (…) dotacji celowej na...

Dz.U. 2018.1274 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania w 2018 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w...

Najnowsze artykuły