25 C
Warszawa
niedziela, Lipiec 22, 2018

Rozp. w sprawie udzielania w 2018 r. publicznym szkołom artystycznym (…) dotacji celowej na...

Dz.U. 2018.1274 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania w 2018 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w...

Rozp. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

Dz.U. 2018.1193 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych Opracowano...

Rozp. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa...

Dz.U. 2018.1055 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki Opracowano...

Rozp. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

Dz.U. 2018.1023 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych Opracowano na podstawie:...

Rozp. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Dz.U. 2018.939 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r....

Rozp. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć (…) realizowanych w 2018...

Dz.U. 2018.910 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci...

Rozp. w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia

Dz.U. 2018.682 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia Opracowano na podstawie:...

Rozp. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej (…) oraz trybu...

Dz.U. 2018.694 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki...

Rozp. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora (…) w publicznej...

Dz.U. 2018.693 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko...

Rozp. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i...

Dz.U. 2018.655 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe...

Najnowsze artykuły