Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Dz.U. 2017.1530 Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 1530 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Narodowa Agencja...

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

Dz.U. 2017.2203 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania...

Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Dz.U. 2017.2184 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 2184 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa cele i...

Ustawa – Prawo oświatowe

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1290 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290 Ostatnie zmiany (Dz.U....

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Ostatnia zmiana Dz.U. 2017.2203 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 60, poz. 949,...

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2017.986 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 986 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2017...

Ustawa o Polskiej Akademii Nauk

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1475 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1475 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Polska...

Ustawa o instytutach badawczych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.736 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 736 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Instytutem badawczym...

Ustawa o systemie oświaty

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1560 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, poz. 1560 Ostatnie zmiany (Dz.U. z...

Ustawa – Karta Nauczyciela

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.967 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2017 r. poz....

Najnowsze artykuły