Ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki

Dz.U. 2019.823 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 823 Art. 1. Fundusz Polskiej...

Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.875 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 534, poz. 2227; z 2020...

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1086 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r....

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1086 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 85, poz. 374,...

Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1669 Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 1530; z 2018 r....

Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1334 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1334 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa...

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.278 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 17, poz. 278 Ostatnia zmiana (Dz.U....

Ustawa – Prawo oświatowe

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.910 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro...

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1287 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 60, poz. 949,...

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.226 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 226 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa...

Najnowsze artykuły