Budownictwo mieszkalno-usługowe i zmiana decyzji o warunkach zabudowy w oddziaływaniu elektrowni wiatrowych

A czy zmiana funkcji budynku usługowego na budynek mieszkalny lub częściowo mieszkalny także jest dozwolona? A np. nieużytkowane poddasze, czy można zmienić jego funkcję...

BDO – kto podlega opłacie rejestrowej oraz rocznej?

Opłacie rejestrowej oraz rocznej podlegają podmioty: wprowadzające sprzęt oraz autoryzowani przedstawiciele, wprowadzające baterie lub akumulatory, wprowadzające pojazdy, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań, wprowadzające...

Grunty, nieruchomości i geodezja: Scalenie i rozgraniczenie działek na potrzeby budowlane oraz inwestycje

„Mam dwie działki, automatycznie jest między nimi granica, proszę o stwierdzenie gdzie mogę się budować? Pani inspektor stwierdziła, że mogę się budować tylko na...

Wysokość odsetek za opóźnienia w przekazaniu składek do OFE w I kw. 2020 r.

Już od dłuższego czasu odsetki z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego utrzymują się na niezmienionym poziomie – 1,50% w skali...

Przedsiębiorcy i uprzednie porozumienia cenowe (APA)

W dniu 14.11.2019 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (APA). Po tym...

Kto nie podlega wpisowi do rejestru BDO?

  Wpisowi do rejestru nie podlega: osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy...

BDO – zmiany od 2020 r. w zakresie prowadzenia ewidencji oraz składania sprawozdań

BDO jest bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Natomiast rejestr BDO to jeden z elementów BDO – lista obejmująca podmioty,...

Rozliczenie CIT już na nowych wzorach

Nowe rozporządzenie dostosowuje wzory formularzy podatkowych do zmian wynikających z: ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od...

Składki ZUS przedsiębiorców wzrosną prawie o 10%

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla prowadzących działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota – musi ona wynosić co najmniej 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia...

Kto jest zobowiązany do posiadania wpisu w BDO?

Rejestr BDO budzi niemałe poruszenie wśród przedsiębiorców. Wielu właścicieli firm zastanawia się, czy dotyczy ich obowiązek rejestracji. W myśl przepisów ustawy o odpadach za wytwórcę...

Najnowsze artykuły