NFZ i problem z wydaniem karty EKUZ

„Problem z wnioskiem US-2 o zaświadczenie A1 w ZUS. Dnia 24 czerwca br. złożyłem wizytę w NFZ w Poznaniu z prośbą o wyrobienie karty...

RPO kwestionuje konstytucyjność przepisów o uldze meldunkowej

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej instytucji ulgi meldunkowej (sygn. akt SK 64/20). Problem ofiar ulgi meldunkowej...

Mniejsza konsumpcja – niższe ceny

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2020 r. obniżył się o 0,6 punktu...

Termin zgłoszeń do CRBR wydłużony do czasu usunięcia trudności

W związku z tym, że część użytkowników ma trudności z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego do CRBR, resort finansów poinformował o wydłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń do...

Nieuczciwy kontrahent i założenie sprawy cywilnej

„Jak założyć sprawę cywilną? Od czego zacząć, jaki druk wypełnić? Chodzi o Klienta, który chciał kupić ode mnie samochód. Chciał ponieważ auto wziął a...

Pracodawcy i spadek obrotów gospodarczych, a konsekwencje dla pracowników

Dnia 24.06.2020 r. weszła w życie ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie...

Tarcza antykryzysowa 4.0 – przymusowe urlopy

Dnia 24.06.2020 r. weszła w życie ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie...

Więcej czasu na zgłoszenie do CRBR

Jeszcze dziś można zgłosić dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Resort finansów wydłużył czas przyjmowania zgłoszeń do rejestru do 14 lipca br. Ma to związek...

Podatki od działalności zagranicznej – gdzie płacić?

Czy prowadzenie działalności gospodarczej w innym kraju zawsze rodzi konieczność opłacania tam podatków? Kiedy firma za granicą będzie rozliczała się w polskim urzędzie skarbowym? Jeśli...

Przeglądy kanałów dymowych i konserwacja wentylacji

„Proszę o informację na temat obowiązku wykonywania przeglądów kanałów dymowych przez uprawnione osoby oraz wykonywanie czyszczenia kanałów dymowych. Mowa jest o kanałach dymowych na...

Najnowsze artykuły