Strona główna Porady ekspertów Odpowiedzi ekspertów oświatowych

Odpowiedzi ekspertów oświatowych

W tej zakładce publikujemy odpowiedzi Ekspertów dotyczące zarządzania szkołą, zadań organu prowadzącego oraz organizacji nauczania. Wyjaśnienia uporządkowane tematycznie dostępne są w każdym z działów Komentarza, do którego kieruje menu boczne.

Czas pracy wicedyrektorów podczas ferii

Jestem dyrektorem zespołu szkół. Mam dwóch wicedyrektorów - d.s. dydaktycznych i d.s. wychowawczych. Jaki czas pracy obowiązuje moich wicedyrektorów w czasie ferii zimowych? ...

Zakres obowiązków dyrektora

„Stowarzyszenie prowadzi szkołę podstawową i przedszkole jako osobne placówki. W szkole jest zatrudniony dyrektor szkoły na cały etat. Czy stowarzyszenie jako pracodawca pani dyrektor...

Porozumienie zmieniające

Jak zastosować zmiany do umowy o pracę na mocy porozumienia stron? „Mam zatrudnionego od dnia 22.08.2013 r nauczyciela religii na czas nieokreślony na 12/18 etatu....

Wymiar pensum nauczyciela w przedszkolu

Jeśli przedszkole posiada filię zamiejscową na wsi, do której uczęszcza 18 dzieci, w tym 4 dzieci sześcioletnich, a reszta dzieci to trzy-, cztero- i...

Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Czy w teczkach osobowych pracowników należy przechowywać podania o urlop macierzyński, czy decyzja o urlopie przyznawana jest automatycznie po dostarczeniu aktu urodzenia dziecka? ...

Upoważnienie do potwierdzania zgodności z oryginałem

Jak powinno wyglądać upoważnienie pracownika do potwierdzania zgodności z oryginałem? Na jakiej podstawie udziela się takiego upoważnienia? Odpowiedź Zagadnienie, o którym...

Czy nauczyciel może być zatrudniony w dwóch szkołach na podstawie mianowania?

Nauczyciel jest zatrudniony w szkole na podstawie mianowania. Zatrudniony jest również w placówce oświatowej nieferyjnej na czas nieokreślony na pół etatu. Od nowego roku...

Kwalifikacje nauczycieli

W jaki sposób dyrektor szkoły powinien prawidłowo dokonywać oceny kwalifikacji zawodowych nauczycieli? "Czy nauczyciel, który ma dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie zootechniki na Akademii...

Wynagrodzenie dyrektora/właściciela przedszkola

„Jestem właścicielką oraz dyrektorką przedszkola niepublicznego, wynagrodzenie za wykonywaną pracę na stanowisku dyrektora placówki wypłacane jest mi na podstawie decyzji/zarządzenia osoby prowadzącej przedszkole, które...

Przedszkole niepubliczne i sprawy dydaktyczne

„Stowarzyszenie prowadzi niepubliczne przedszkole. Dyrektorem przedszkola jest osoba nie mająca wykształcenia pedagogicznego (średnie). Czy w takim przypadku musi być dodatkowo powołana osoba z wykształceniem...

Najnowsze artykuły