Strona główna Porady ekspertów Odpowiedzi ekspertów oświatowych

Odpowiedzi ekspertów oświatowych

W tej zakładce publikujemy odpowiedzi Ekspertów dotyczące zarządzania szkołą, zadań organu prowadzącego oraz organizacji nauczania. Wyjaśnienia uporządkowane tematycznie dostępne są w każdym z działów Komentarza, do którego kieruje menu boczne.

Przekazanie dotacji z naruszeniem zasad jej udzielania stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Czy udzielenie dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty, w sytuacji gdy zgłoszenie liczby dzieci nastąpiło po dniu...

Dotacje gminne i informacja do s.i.o.

"Niepubliczne przedszkole otrzymuje od Gminy 75% dotacji. Kto ma obowiązek do 30 września każdego roku, składania informacji do Systemu Informacji Oświatowej odnośnie niepublicznego przedszkola?...

Prowadzenie działalności gospodarczej, a staż pracy nauczyciela

„Czy zaświadczenie z ZUS o podleganiu ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności jest podstawą do wliczenia okresu tej działalności do stażu pracy nauczyciela? Pracownik...

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika – urlopy na świadectwie pracy

„Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika w przypadku gdy: pracownik miał umowę o pracę od 02.09.2013 r. na czas nieokreślony? Rodzaj wykonywanej pracy, nauczyciel...

Ile może zarobić dyrektor placówki niepublicznej?

„Jestem organem prowadzącym przedszkole niepubliczne i jednocześnie jego dyrektorem. Czy mogę pobierać wynagrodzenie za pełnienie funkcji dyrektora z dotacji gminnej? Jeśli tak, to jak...

Czy nauczyciel ma kwalifikacje do nauczania w klasach I-III?

Czy nauczyciel, który ukończył studium wychowania przedszkolnego, studia wyższe magisterskie na kierunku: pedagogika, specjalność: pedagogika ogólna, posiada licencjat z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, może uczyć dzieci...

Szkoły: Dyrektor pyta Eksperta

„W jaki sposób rozliczyć dotacje dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznym przedszkolu ogólnodostępnym i integracyjnym w świetle obowiązujących przepisów?” W art....

Przekształcenie szkoły i nowy model nauczania, a przepisy dot. dotacji

„Prowadzona przeze mnie niepubliczna szkoła podstawowa X jest szkołą prywatną spełniająca wymagania MEN, realizująca edukację według wytycznych MEN, tj. ocenianie, ilość godzin danego przedmiotu...

Grupy mieszane w przedszkolu

"Jesteśmy przedszkolem Montessori, mamy dwie grupy w których przebywają dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat. (grupy mieszane). W tym roku mamy...

Czy zwolnionym nauczycielom przysługuje odprawa?

W gminie zamykane są dwie szkoły. Jedna z nich zostanie przekształcona w filię innej szkoły. W obu szkołach nauczyciele dostaną wypowiedzenia. Czy tym nauczycielom,...

Najnowsze artykuły