Strona główna Porady ekspertów Odpowiedzi ekspertów oświatowych

Odpowiedzi ekspertów oświatowych

W tej zakładce publikujemy odpowiedzi Ekspertów dotyczące zarządzania szkołą, zadań organu prowadzącego oraz organizacji nauczania. Wyjaśnienia uporządkowane tematycznie dostępne są w każdym z działów Komentarza, do którego kieruje menu boczne.

Przekazanie szkoły osobie prawnej lub osobie fizycznej

Rada gminy podjęła uchwałę intencyjną o przekazaniu szkoły do prowadzenia innej osobie prawnej lub fizycznej. Do prowadzenia tej szkoły jest chętnych kilka podmiotów. Kurator...

Czy podczas ferii nauczyciele mogą prowadzić zajęcia dla dzieci?

Nauczyciele w czasie ferii chcą zorganizować w szkole zajęcia dla dzieci, ale oczekują zapłaty za przepracowane godziny. Jak rozwiązać tę sytuację? Czy należy zapłacić...

Obniżenie pensum nauczyciela, który osiągnął wiek emerytalny

Czy nauczyciel z 37 letnim stażem pracy po studiach wyższych zawodowych (nauczanie początkowe z matematyką) może mieć 5 godzin matematyki w klasie np. drugiej...

Wypowiedzenie czy porozumienie zmieniające?

Nauczyciel kontraktowy począwszy od drugiego semestru będzie pracował w Polskiej Akademii Nauk przy uniwersytecie. W związku z tym w szkole chce mieć tylko pół...

Czy z nauczycielem można zawrzeć dwie umowy?

Organ prowadzący zobowiązał mnie do przygotowania dwóch umów dla katechetki - osobno na nauczanie religii i nauczanie informatyki (5 godzin). Katechetka jest nauczycielem mianowanym,...

Zmiana warunków pracy sekretarki

Pracuję w małej wiejskiej szkole na stanowisku sekretarka szkolna. W związku z odgórnymi decyzjami do moich obowiązków dołożono prowadzenie spraw kadrowych pracowników (bez stosownego...

Dostęp do informacji na temat pomocy uzyskanej z ZFŚS

Mój pracownik zwrócił się o dofinansowanie z naszego ZFŚS kolonii letnich swoich córek, do podania dołączając duplikat faktury (twierdząc, że oryginał zaginął). Kolonie letnie...

Jak ustalić prawo do trzynastki?

Nauczycielka została zatrudniona dnia 01.09.2010 r. na czas określony. Za rok 2010 otrzymała proporcjonalną, 13-tą pensję. W roku 2011 pracowała do połowy kwietnia bez...

Kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu

Pracodawca w okresie od 23.09.2009 r. do 15.06.2010 r. uczył ucznia młodocianego w zawodzie "kucharz małej gastronomii". Pracodawca posiada od 2008 roku tytuł mistrza...

Dofinansowanie wycieczki zagranicznej z ZFŚS

Czy możliwe jest dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wycieczki organizowanej przez szkołę dla chętnych pracowników poza terytorium RP? Odpowiedź...

Najnowsze artykuły