Strona główna Porady ekspertów Odpowiedzi ekspertów oświatowych

Odpowiedzi ekspertów oświatowych

W tej zakładce publikujemy odpowiedzi Ekspertów dotyczące zarządzania szkołą, zadań organu prowadzącego oraz organizacji nauczania. Wyjaśnienia uporządkowane tematycznie dostępne są w każdym z działów Komentarza, do którego kieruje menu boczne.

Gmina nie może ingerować w sposób wykorzystania dotacji

Czy szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej może finansować z dotacji pochodzącej z budżetu powiatu wydatki na reklamę szkoły, wyżywienie słuchaczy, poczęstunek (napoje, ciastka)...

Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracownika biblioteki

Biblioteka posiada 4 filie na terenie gminy, zatrudnione w nich bibliotekarki muszą przyjeżdżać do biblioteki głównej 2-3 razy w miesiącu w sprawach służbowych (odbiór...

Urlop czy ekwiwalent dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo?

Nauczyciel został zatrudniony na okres od 1 września 2011 r. do 4 stycznia 2012 r. na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie macierzyńskim. Proszę...

Urlop bezpłatny dla nauczyciela

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania poprosił o urlop bezpłatny na podstawie art. 68 Karty Nauczyciela na okres od 23.01.2012 r. do 31.10.2014 r. z...

Czas pracy wicedyrektorów podczas ferii

Jestem dyrektorem zespołu szkół. Mam dwóch wicedyrektorów - d.s. dydaktycznych i d.s. wychowawczych. Jaki czas pracy obowiązuje moich wicedyrektorów w czasie ferii zimowych? ...

Jak powołać nowego wicedyrektora?

Proszę o podanie procedury powołania nowego wicedyrektora szkoły w trakcie roku szkolnego, po przejściu obecnego wicedyrektora na emeryturę. Odpowiedź Zgodnie...

Rozliczanie dotacji w przedszkolu niepublicznym

W jaki sposób przedsiębiorca prowadzący różne rodzaje działalności, w tym niepubliczne przedszkole, powinien rozliczać przyznawaną przez urząd gminy dotację? Szczególnie chodzi o zapisy odbiorcy...

Czy prowadzenie przedszkola niepublicznego to działalność gospodarcza?

Prowadzę z koleżanką przedszkole niepubliczne (spółka cywilna) z siedzibami w dwóch punktach. Jako właścicielki i dyrektorki możemy pobrać wynagrodzenie z dotacji, których nie wykazujemy...

Czy pedagog szkolny to „nauczyciel specjalista”?

Czy nauczyciel, który ukończył pedagogikę specjalną kierunek pedagogika terapeutyczna i integracyjna może być nauczycielem specjalistą i czy zgodnie z rozp. o pomocy pedagogiczno-psychologicznej nazwa...

Urlop dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze

Radca prawny jest zatrudniony w wymiarze 3/4 etatu, dni jego pracy w zakładzie to wtorek, środa i piątek. Pytanie brzmi: ile winno być odliczone...

Najnowsze artykuły