Zwrot opłaty za szkła korekcyjne

„Jak wygląda kwestia zwrotu kosztów za zakup okularów korekcyjnych dla pracownika firmy?” Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli...

Pracownicy i nauczyciele – przesunięcia urlopów

Kiedy nauczyciel (jak i pracownik) nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego i należy go przełożyć na termin późniejszy? „Nauczyciel placówki nieferyjnej przebywa na urlopach: macierzyńskim i...

Równe traktowanie pracowników

„Czy pracownik Lasów Państwowych z Orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym i znacznym) może być zatrudniony w Służbie Leśnej (w związku z zapisem w ustawie...

Umowa o telepracę

„Jakie dokumenty powinien przedstawić do wypełnienia pracodawca osobie, którą chce zatrudnić na umowę o pracę w formie telepracy mobilnej, aby nie być ukaranym przez...

Ponowne zatrudnienie pracownika na czas określony

„Czy można ponownie zatrudnić pracownicę na umowę na czas określony (od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r.) po ustaniu zatrudnienia 31.01.2018 r.? Przebieg wcześniejszego zatrudnienia...

Pracodawcy: rozliczenie urlopów szkoleniowych

„Pracownikowi przysługuje 21 dni urlopu szkoleniowego (pisanie pracy magisterskiej i obrona). Do jakiego czasu pracownik musi wykorzystać ten urlop? Czy jeśli nie wykorzysta tego...

Elektroniczny podpis kwalifikowany pracownika

„Jak bezpiecznie zlikwidować podpis kwalifikowany pracownika, który aktualnie nie pracuje już w jednostce?” Bezpieczny podpis elektroniczny jest uznawany za elektroniczny odpowiednik podpisu odręcznego. W praktyce...

Czy należy informować pracodawcę o dodatkowym zatrudnieniu?

Zgodnie z przepisem art. 10 § 1 Kodeksu pracy każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie...

Okulary z dofinansowaniem pracodawcy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w...

Kto nie podlega wstępnym badaniom lekarskim wykonywanym przed przyjęciem do pracy?

Kodeks Pracy wskazuje dwa przypadki, w których osoby przyjmowane do pracy nie podlegają wstępnym badaniom lekarskim, tj.: jeśli są przyjmowane ponownie do pracy u...

Najnowsze artykuły