Doskonalenie zawodowe ustawowym obowiązkiem nauczycieli

Od 1 września 2018 r. obowiązuje poszerzony katalog ustawowych obowiązków nauczycieli, sformułowany w art. 6 Karty Nauczyciela – do dotychczas obowiązujących pięciu punktów ustawa...
program Przestrzeń Przyjazna Szkoła

MEN zapowiada start programu „Przestrzeń Przyjaznej Szkoły”

Jego głównym założeniem jest eliminowanie barier, które pozwolą włączyć do edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami. W tym celu jeszcze w tym roku 50 szkół...

MEN robi krok w przyszłość i proponuje mobilne legitymacje szkolne

Resort edukacji skierował do konsultacji propozycje zmian w niedawno wydanym ... (...) rozporządzeniu dotyczącym wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – zamierza wdrożyć innowacyjne...
Sejm nie powołał Rzecznika Praw Dziecka

Sejm nie powołał Rzecznika Praw Dziecka

Już podczas środowego posiedzenia połączonych komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży nie udzielono poparcia żadnemu z kandydatów zgłoszonych do pełnienia...

Obniżka pensum możliwa w przypadku niepełnosprawnego nauczyciela

Od 1 września 2018 r. orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności stanowi podstawę do ... (...) obniżenia wymiaru czasu pracy nauczyciela. To efekt zmian...

Ochrona danych osobowych w szkole zaocznej

„Czy zgodny z RODO jest nakaz starosty o przesyłaniu w dniu zajęć w szkole zaocznej listy z podpisami słuchaczy?” Jest to zgodne z rozporządzeniem Parlamentu...

Pensum łączone zastępcy dyrektora

„Zastępca zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy i ma kwalifikacje bibliotekarza i nauczyciela. Dyrektor przydzielił mu 8 godzin biologii i 2 godziny biblioteki....

Awans zawodowy nauczyciela

„Czy nauczyciel kontraktowy, zatrudniony na zastępstwo, może złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego? Zatrudnienie na cały etat.” Zgodnie z ... (...) art. 10 ust. 2...

Wniosek o dotacje oświatowe

„Czy warunkiem otrzymania dotacji od września następnego roku jest również przesłanie SIO (ze stanem zerowym w aktualnym roku) dla tej szkoły?” Tak, co wynika z...

Umowy cywilne dla nauczycieli to wyjątki

„Jak obliczyć etat dla nauczyciela szkoły zaocznej - 15 godzin na cały semestr?” Zgodnie z ustawa-karta-nauczyciela/" target="_blank" rel="noopener">art. 10a Karty Nauczyciela, który został wprowadzony do...

Najnowsze artykuły