Prezydent podpisał nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

W dniu 24.06.2013 r. Prezydent podpisał ustawę mającą na celu zwiększenie skuteczności rozwiązań przyjętych w 2011 roku w ustawie o opiece nad dziećmi w...

Senat przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

W dniu 6 czerwca 2013 r. Senat RP przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw. Najważniejszą...

Subwencja na 2014 r. podpisana. Będzie niższa, niż planowano

Minister edukacji podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r. Jego przepisy wejdą w życie...

Do 14 stycznia samorządy zweryfikują zakres zadań edukacyjnych

W nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2014 r. samorządy przekażą do MEN zweryfikowane materiały służące do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej na rok 2014....

MEN zreformuje dotacje dla szkół i uczniów

W dniu 12 września 2017 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej. Jak pisaliśmy już wcześniej...

MEN zmienia przepisy o wynagrodzeniu i awansie zawodowym nauczycieli

W dniu 12 września 2017 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej. Projektowane przepisy mają uporządkować...

Zmiany w szkolnictwie zawodowym (część 1/13)

Nowe rozporządzenie w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został udostępniony projekt z 25.06.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i...

Zmiany w pomocy psychologicznej w poradniach i placówkach oświatowych

Od początku września 2018 r. obowiązuje ... (...) rozporządzenie MEN w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli...

Awans zawodowy nauczycieli – zmiana przepisów (część 2/22)

Reforma Karty Nauczyciela w latach 2018 – 2022. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: u.f.z.o.), wprowadza szereg zmian w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, które zaczną...

Nowe zasady dokonywania ocen nauczycieli pracy (część 18/22)

Od 01.09.2018 r. wchodzą w życie zmiany zasad dokonywania oceny pracy nauczycieli, które zostaną wprowadzone do Karty Nauczyciela. Do ustawy KN, na mocy regulacji ustawy...

Najnowsze artykuły