MEN zreformuje dotacje dla szkół i uczniów

W dniu 12 września 2017 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej. Jak pisaliśmy już wcześniej...

MEN zmienia przepisy o wynagrodzeniu i awansie zawodowym nauczycieli

W dniu 12 września 2017 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej. Projektowane przepisy mają uporządkować...

RODO w szkołach i placówkach oświatowych

Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe każdego dnia przetwarzają ogromne ilości danych o uczniach, nauczycielach i innych pracownikach. Są to numery PESEL, daty urodzenia, czy dane...

Przepisy samorządowe – aktualne teksty ustaw

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 maja 2018 r. opublikowano obwieszczenia obejmujące nowe jednolite teksty ustaw z zakresu prawa samorządowego. Ustawa o samorządzie gminnym Nowy jednolity...

Zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Jakie są teraz zasady zatrudniania specjalistów w niepublicznych oraz publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych? „Czy w świetle nowych przepisów prawa konieczne jest zatrudnianie pracowników w niepublicznych poradniach...

MRPiPS: świadczenie 300+ otrzyma 4,6 mln uczniów

Program „Dobry Start” powszechnie znany jako 300+ jest kolejnym elementem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. W praktyce świadczenie Dobry Start to...

Nowe rozporządzenia oświatowe

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych rozporządzeń, których przepisy obowiązują w nowym roku szkolnym: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia...

300+: Ćwierć mld zł wypłacono w programie Dobry start

Resort polityki społecznej poinformował, że do 10 sierpnia wypłacono już ponad 848,6 tys. świadczeń z programu „Dobry Start”. Zatem ćwierć miliarda złotych wsparcia dla...

Nowa ustawa o finansowaniu oświaty

Ustawa obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. To pierwszy etap planowanych rozwiązań, które docelowo uporządkują system finansowania zadań oświatowych,...

Matury 2019 i zmiana Prawa oświatowego

W dniu 25 kwietnia Sejm RP przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy - Prawo oświatowe. Zgodnie z uzasadnieniem...

Najnowsze artykuły