Kurator oświaty sprawdzi plany pracy placówek doskonalenia nauczycieli

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty autorstwa PiS wzmacnia kontrolę kuratora oświaty nad działalnością publicznych placówek doskonalenia nauczycieli.   W...

Senat wniósł kilka poprawek do noweli ustawy o systemie oświaty

Na posiedzeniu w dn. 7 lutego 2015 r. senat wprowadził 9 poprawek do nowelizacji ustawy o systemie oświaty, dotyczącej oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Dopuszczanie podręczników do użytku szkolnego – projekt rozporządzenia

MEN przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Wyższe opłaty za e-podręcznik, możliwość zwrotu opłat wnoszonych przez wydawców, odstąpienie od...

Zmiany w Kodeksie pracy – okresy wypowiadania umów o pracę

Zatrudnienie osób niebędących nauczycielami (pracownicy/specjaliści) na czas określony, a zmiany przepisów prawa pracy. „Pytanie dotyczące zatrudniania nauczycieli na podstawie art. 7 ust. 1b...

RPO: wciąż brak nowych przepisów ustalających kryteria rekrutacji do przedszkoli

Zbliża się termin wejścia w życie wyroku TK uchylającego aktualne zasady rekrutacji do przedszkoli, a resortowi pozostało coraz mniej czasu na przygotowanie nowych przepisów...

Resort pracy dofinansuje remonty placówek wsparcia dziennego

Minister Pracy i Polityki Społecznej 27 czerwca 2013 r. ogłosił Resortowy Program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku. Na Program przeznaczona zostanie...

MF chce niższych odpisów na ZFŚS dla nauczycieli

Nie ma powodu, by odpisy na ZFŚS dla nauczycieli były wyższe od tych dokonywanych na rzecz innych pracowników oświaty - uważa MF. Resort wylicza,...

Więcej nauczycieli, etatów i przedszkoli – dane z drugiego roku reformy edukacji

Mamy większą liczbę nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, więcej etatów oraz więcej przedszkoli i przedszkolaków. Nauczyciele i wzrost liczby etatów W porównaniu do roku...

Zmiana w u.s.o. wynikająca z nowych przepisów azylowych

Przepisy u.s.o. zostaną dostosowane do zmian wprowadzonych w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   Ustawa z...

Do 15 lipca dyrektorzy szkół, którym podlegają filie, mogą składać wnioski w programie „Radosna...

Z dniem 6 lipca weszło w życie rozporządzenie rozp. RM z dn 28.06.2013 r. zmieniające rozp. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów...

Najnowsze artykuły