Zaliczanie okresu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

Pracownik urodzony w 1956 r. w latach 1977–1983 pracował w gospodarstwie rolnym rodziców, a w 1997 r. otrzymał w darowiźnie część gospodarstwa o powierzchni...

UOKiK: grozi nam monopol państwa na rynku podręczników

Wprowadzenie bezpłatnego, takiego samego dla wszystkich, podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej w zbyt dużym stopniu ograniczy konkurencję w tym sektorze rynku - uważa UOKiK. ...

22 września to ostateczny termin składania wniosków o wyprawkę szkolną

Do 22 września br. wojewodowie muszą przekazać do MEN informacje o liczbie uczniów objętych programem - przypomina MEN. Kończy się więc możliwość składania wniosków...

Konwencja z Lanzarote ratyfikowana

14 listopada br. prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę zezwalającą na ratyfikację Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym. ...
Tegoroczny egzamin maturalny zdało 86 proc., CKE

CKE: Maturę zdało 86 proc. absolwentów

Tegoroczny egzamin maturalny zdało 86 proc. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna po uwzględnieniu wyników egzaminów z maja, czerwca i sierpnia. W sumie...

Dziś wchodzi w życie ustawa dotycząca sześciolatków

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty ma złagodzić proces obniżania wieku szkolnego oraz zapewnić dzieciom z pierwszych klas szkoły podstawowej warunki nauki podobne do tych...

Jutro dalsze rozmowy ekspertów i związkowców ws. Karty nauczyciela

We wtorek (26 listopada br.) przedstawiciele ZNP spotkają się z ekspertami ministerstwa edukacji, by przedyskutować zmiany w KN i ustawie o systemie oświaty. ...

Pierwszy urlop wypoczynkowy nauczyciela będzie krótszy

Projekt nowelizacji KN zakłada istotne zmiany w zasadach udzielania urlopu wypoczynkowego w szkołach feryjnych, w tym m.in. skrócenie wymiaru urlopu w przypadku nauczycieli rozpoczynających...

Posłowie przeciwko przywróceniu Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Sejmowe komisje odrzuciły poselski projekt przywracający stosowanie przepisów Karty Nauczyciela wobec pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – informuje ZNP.  ...

„Głos Nauczycielski”: na odwołaniu Jakubowskiego straci polska edukacja

Odszedł fachowiec od edukacji, elastyczny negocjator i obrońca Karty nauczyciela - tak "Głos Nauczycielski" komentuje odwołanie Macieja Jakubowskiego z funkcji wiceministra w MEN. ...

Najnowsze artykuły