18 C
Warszawa
środa, Maj 23, 2018

Co nowego w prawie

Informacje dotyczące zmian w prawie. W tej zakładce prezentujemy wchodzące w życie akty prawne – ustawy i rozporządzenia, a także ich nowelizacje.

Ochrona danych osobowych w oświacie i nie tylko

„W jakim zakresie RODO będzie obowiązywać w przedszkolu niepublicznym? Co dyrektor musi wiedzieć i jakie działania podjąć?” Już niebawem, bo od 25.05.2018 roku zacznie ... (...)...

Uwaga: wkrótce umowy o pracę dla nauczycieli

Czy w świetle nowych przepisów od 01.09.2018 r. nauczycieli jednostek niepublicznych będzie trzeba zatrudniać wyłącznie na podstawie umowy o pracę? „Zmiany dotyczące sposobu zatrudnienia nauczycieli...

Dane gromadzone w SIO i ich przekazywanie – zmiany

Dnia 09.04.2018 r. (z wyjątkami) weszło w życie rozporządzenie MEN z dn. 20.03.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w...

MEN wyjaśnia: chodzi o opłaty za przedszkola oraz wyżywienie

Opłaty za przedszkole określa uchwała gminy, a nie umowa z rodzicem. Poza tym ustalenie opłat za przedszkola to jedno, a opłaty za wyżywienie dzieci,...

Zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Jakie są teraz zasady zatrudniania specjalistów w niepublicznych oraz publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych? „Czy w świetle nowych przepisów prawa konieczne jest zatrudnianie pracowników w niepublicznych poradniach...

Urlop uzupełniający dla nauczyciela

„Nauczycielka przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. Czy należy jej udzielić urlopu uzupełniającego w 2018 r.?” Tak. Zgodnie z...

Nowa ustawa o usługach turystycznych

„Nasza Fundacja (XYZ) w ramach swojej działalności prowadzi wypoczynek dla dzieci i młodzieży jako placówka oświatowa i jako niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Do tej pory...

Nowości w urlopach dla dyrektorów

Jak należy udzielać urlopów dyrektorom szkół od 01.01.2018 roku? Zmiany dotyczą również wicedyrektorów i osób pełniących stanowiska kierownicze w szkołach. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych...

Finansowanie oświaty – zmiany od 2018 roku

Nowe przepisy w Karcie Nauczyciela i ustawach regulujących system oświaty – podsumowanie. Od 01.01.2018 r., co do zasady, obowiązuje ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zwana...

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dotacje według nowych przepisów

Zasady ustalania wysokości dotacji dla jednostek organizacyjnych systemu oświaty prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od 01.01.2018 r. Zgodnie z ... (...) art. 127 ust. 10 ustawy...

Najnowsze artykuły