Co nowego w prawie

Informacje dotyczące zmian w prawie. W tej zakładce prezentujemy wchodzące w życie akty prawne – ustawy i rozporządzenia, a także ich nowelizacje.

Obniżka pensum możliwa w przypadku niepełnosprawnego nauczyciela

Od 1 września 2018 r. orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności stanowi podstawę do ... (...) obniżenia wymiaru czasu pracy nauczyciela. To efekt zmian...

Nowości w doradztwie zawodowym w szkołach i placówkach

Ujęcie doradztwa zawodowego jako procesu, który ma swój początek i koniec oraz pewne etapy; wskazanie treści programowych realizowanych podczas zajęć z doradcą; określenie warunków...

Nowe zasady zatrudniania nauczycieli

„Czy osoby/nauczycieli w szkołach policealnych, którzy wykładają przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym też trzeba od 01.09.2018 r. zatrudnić na umowę o pracę?...

Usługi oświatowe nauczyciela

„Stowarzyszenie prowadzi niepubliczne przedszkole i otrzymuje dotacje 75% z urzędu gminy. Czy od początku września 2018 roku przedszkole, może zatrudnić z odpowiednim wykształceniem nauczycielkę...

Kształcenie specjalne

Z dniem 01.09.2018 r. wejdzie w życie... (...) rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych...

Zatrudnienie nauczyciela religii

„Prowadzę małe przedszkole stowarzyszeniowe. Zajęcia religii są zajęciami nieobowiązkowymi. Odbywają się poza realizacją podstawy programowej. Czy można więc nauczyciela religii zatrudnić na umowę zlecenie,...

Zmiana przepisów w doradztwie zawodowym

W dniu 16.08.2018 r. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego. Wejdzie ono w życie już z dniem 01.09.2018 r. Jak...

Nowa ustawa o turystyce i u.s.o.

Dnia 01.07.2018 r. weszła w życie ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – dalej „ustawa o turystyce” – która nowelizuje ... (...) przepisy...

Nowe warunki zatrudniania personelu w placówkach oświatowych

„Zatrudnienie terapeutów w przedszkolu. Prowadzę niepubliczne przedszkole specjalne, aktualnie zatrudniam 10 nauczycieli/terapeutów na podstawie umowy o pracę na pełen etat oraz jedną kynoterapeutkę, która...

Umowa – zlecenie dla nauczyciela jednak możliwe?

„Czy zakaz zatrudnienia nauczyciela na umowę-zlecenie, dotyczy tylko szkół i przedszkoli, czy również wszystkich innych placówek np. szkoły języka obcego (prywatnej), która nie jest...

Najnowsze artykuły