25 C
Warszawa
niedziela, Lipiec 22, 2018

Co nowego w prawie

Informacje dotyczące zmian w prawie. W tej zakładce prezentujemy wchodzące w życie akty prawne – ustawy i rozporządzenia, a także ich nowelizacje.

Reforma Karty Nauczyciela: Postępowanie dyscyplinarne (część 14/22)

Zgodnie z ... (...) art. 85i ust. 3 Karty Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) postępowaniu wyjaśniającym i postępowaniu dyscyplinarnym do doręczeń stosuje...

Kolejne zmiany w zatrudnieniu nauczycieli (część 9/22)

Istotne zmiany z zakresu spraw kadrowych w szkołach, które wprowadza ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Na podstawie ... (...) art. 86 pkt 4 lit. b ustawy o...

Doskonalenie zawodowe (część 8/22)

Nauczyciele: Doskonalenie zawodowe – zmiany od 01.01.2019 r. Z dniem 01.01.2019 r. na mocy ... (...) przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawodawca wprowadził zmiany do...

Nowa regulacja w Karcie Nauczyciela (część 6/22)

Urlop rodzicielski i zasady korzystania ze zwolnienia od ... (...) pracy z art. 188 Kodeksu pracy (oraz art. 67e Karty Nauczyciela). Nową regulacją Karty Nauczyciela jest...

KN: zmiana przepisów dot. oceny pracy nauczycieli (część 3/22)

Reforma Karty Nauczyciela w latach 2018 – 2022 Od dnia ... (...) 01.09.2018 r. ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: u.f.z.o.) w dużym stopniu zmienia zasady...

Zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez niego nauki

Od dnia 26 czerwca br. obowiązuje nowy wzór zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez niego studiów, bowiem tego dnia wchodzi...

RODO: Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych

Od 25.05.2018 r. obowiązują nowe standardy i wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych, zawarte w ...(...) unijnym rozporządzeniu w sprawie ochrony danych osobowych, zwanym RODO, oraz...

Nowelizacja Prawa oświatowego

Na 62. posiedzeniu (9–11 maja) sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo oświatowe, wprowadzającą zmiany w art. 63 i 73 u.P.o. Pierwsza z nich ma...

Prawo oświatowe – nowa wersja aktu prawnego

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 maja 2018 r. pod pozycją 996 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 10.05.2018 r., w załączniku do...

Karta Nauczyciela – ogłoszono nowy jednolity tekst przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 maja 2018 r. pod pozycją 967 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 13.04.2018 r., w załączniku do...

Najnowsze artykuły