Co nowego w prawie

Informacje dotyczące zmian w prawie. W tej zakładce prezentujemy wchodzące w życie akty prawne – ustawy i rozporządzenia, a także ich nowelizacje.

Uwaga: Ważne zmiany w dotacjach gminnych

Czy placówkom niepublicznym nie będzie się opłacało przyjmować dzieci z orzeczeniami o specjalnych potrzebach i prywatne szkoły dostaną po kieszeni? Z dniem 01.01.2019 r. wejdą...

Zmiany w zasadach obsadzania stanowisk kierowniczych w szkołach

Od 01.09.2017 r. powierzanie stanowisk kierowniczych w szkołach, w tym stanowiska dyrektora, i odwoływanie z nich regulują... (...) ustawa – Prawo oświatowe oraz wydane na...

Szkoły 2020: Zmiana kryteriów postępowania rekrutacyjnego

Od 01.01.2020 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. Zasadniczo powiela...

Edukacja: cztery ważne ustawy

Prawo oświatowe – nowa ustawa systemowa. Od 01.09.2017 r. równolegle obowiązywać będą cztery ustawy ... (...) w systemie całej edukacji: ustawa z dn. 14.12.2016 r. –...

Ruszyła nowa szkoła – ważne informacje

Wszystko co należy wiedzieć o nowym roku szkolnym 2017/2018. Przytaczamy wiele bardzo cennych i przydatnych informacji nie tylko dla rodziców. Przed nami nowy rok szkolny,...

Ustawa o systemie oświaty e-book

W związku z dużą ilością zmian w przepisach dotyczących oświaty, konieczne było znowelizowanie ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U....

Prawo oświatowe e-book

1 i 12 września wchodzą w życie zmiany w ustawie Prawo oświatowe. Dotyczą one: kształcenia zawodowego doradztwa zawodowego programu profilaktyczno-wychowawczego miejsc na posiłek upoważnienie dla...

Zmiany w podstawie programowej kształcenia w zawodach

7 lutego 2015 r. weszło w życie rozp. MEN z dn. 16.01.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. poz....

Awans zawodowy – nowe zasady kontynuacji stażu

Do Karty Nauczyciela, z dniem 01.09.2018 r., wprowadzono przepisy określające okoliczności, w których możliwe jest kontynuowanie ... (...) stażu na kolejny stopień awansu zawodowego przez...

Nowelizacja Prawa oświatowego

Na 62. posiedzeniu (9–11 maja) sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo oświatowe, wprowadzającą zmiany w art. 63 i 73 u.P.o. Pierwsza z nich ma...

Najnowsze artykuły