25 C
Warszawa
niedziela, Lipiec 22, 2018

Dyrektor

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień, za które odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. W tej zakładce piszemy m.in. o zarządzaniu placówką, sprawach kadrowych, organizacji kształcenia, nadzorze pedagogicznym.

Organizacja półkolonii dziennych

„Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której świadczę usługi oświatowe (prowadzę przedszkole i szkołę podstawową). We wpisie do ewidencji działalności gospodarczej mam nr PKD:...

Wynagrodzenie z dotacji dla dyrektora

„Od kilku lat prowadzę niepubliczne przedszkole - pełnię również funkcję dyrektora. Obecnie jestem w ciąży i bardzo źle się czuję. Lekarz zaproponował mi zwolnienie...

Odpowiedzialność za mienie szkoły

Czy rodzice mogą ponosić koszty naprawy/zakupu nowego wyposażenia, jeżeli ich dziecko podczas pobytu w szkole coś zniszczyło? W jaki sposób powinno być zabezpieczone mienie i...

Urlop wypoczynkowy nauczycieli (część 5/22)

Zmiany zapisów w ... (...) KN - (art. 64, art. 66 ust. 1, art. 66a Karty Nauczyciela) Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: u.f.z.o.) wprowadziła szereg...

Awans zawodowy nauczycieli – zmiana przepisów (część 2/22)

Reforma Karty Nauczyciela w latach 2018 – 2022. ... (...) Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: u.f.z.o.), wprowadza szereg zmian w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, które...

Świadectwa szkolne

„Czy wicedyrektor może podpisywać świadectwa szkolne podczas obecności dyrektora szkoły? Czy są to właściwie obowiązki wyłącznie dyrektora placówki?” Na podstawie ... (...) treści art. 68 ust....

Awans zawodowy nauczyciela (dyrektora)

„Jestem dyrektorem przedszkola i od obecnego roku szkolnego rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego, który trwa 2 lata i 9 miesięcy. Chciałabym skrócić drogę awansu...

Zakres obowiązków dyrektora

„Stowarzyszenie prowadzi szkołę podstawową i przedszkole jako osobne placówki. W szkole jest zatrudniony dyrektor szkoły na cały etat. Czy stowarzyszenie jako pracodawca pani dyrektor...

Wynagrodzenie dyrektora/właściciela przedszkola

„Jestem właścicielką oraz dyrektorką przedszkola niepublicznego, wynagrodzenie za wykonywaną pracę na stanowisku dyrektora placówki wypłacane jest mi na podstawie decyzji/zarządzenia osoby prowadzącej przedszkole, które...

Siatka godzin w klasach IV-VIII

„Czy istnieje możliwość i podstawa prawna, aby: 1) zmniejszyć ilość godzin wynikających z siatki godzin? Przykład: Klasa VI liczy 2 uczniów (2 osoby). Zgodnie z...

Najnowsze artykuły