Dyrektor

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień, za które odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. W tej zakładce piszemy m.in. o zarządzaniu placówką, sprawach kadrowych, organizacji kształcenia, nadzorze pedagogicznym.

MEN chce lepszej współpracy między rodzicami, nauczycielami i uczniami

W piątek (18.10) odbyła się konferencja inaugurująca ogólnopolski projekt "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły". W spotkaniu wzięła udział wiceminister Joanna...

Dotacje dla przedszkoli

„Moje pytanie dotyczy ukazanego artykułu - Wsparcie finansowe z budżetu gminy dla przedszkoli. Prowadzę niepubliczne przedszkole od 2007 roku, otrzymuję dotację z budżetu gminy...

Przekształcenie szkoły i nowy model nauczania, a przepisy dot. dotacji

„Prowadzona przeze mnie niepubliczna szkoła podstawowa X jest szkołą prywatną spełniająca wymagania MEN, realizująca edukację według wytycznych MEN, tj. ocenianie, ilość godzin danego przedmiotu...

Nowe przepisy dotyczące kar i nagród w poprawczakach już obowiązują

Od wczoraj obowiązują nowe regulacje określające system kar i nagród w poprawczakach, wprowadzone wprost do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Nowelizacja realizuje wyrok...

Przekształcenia gimnazjów

Zgodnie z informacją MEN z dnia 05.12.2016 r. dotychczasowe gimnazjum sportowe, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub gimnazjum ogólnodostępne z oddziałami można: przekształcić w ośmioletnią szkołę...

Finansowanie zakupu podręczników w 2015 r. – nowe wzory formularzy

31 marca 2015 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na podręczniki i ćwiczenia. Uwzględnia ona zmiany dotyczące uczniów niepełnosprawnych....

Rządowy program „Wyprawka szkolna” w 2014 r.

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1024 ukazało się rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. ...

Religia i etyka w roku szkolnym 2014/2015 – informacja MEN

MEN opublikowało obszerny komunikat dotyczący zasad organizowania nauki religii i etyki w roku szkolnym 2014/2015. Resort radzi w nim, jak zorganizować lekcje dla niewielkiej...

Co powinien zapewnić organizator wypoczynku?

"Kto powinien zawierać umowy i transakcje finansowe? Zostało zawarte porozumienie miedzy GOPS i GOKSiR w sprawie kolonii letnich. Organizator GOPS, GOKSiR wykonawca. Kto powinien...

Zasady działania placówek publicznych – nowe rozporządzenie

We współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka MEN przygotowało nowe regulacje dotyczące zasad działania placówek publicznych. Będą one stosowane w ponad 700 placówkach w całej...

Najnowsze artykuły