Dyrektor

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień, za które odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. W tej zakładce piszemy m.in. o zarządzaniu placówką, sprawach kadrowych, organizacji kształcenia, nadzorze pedagogicznym.

Dopuszczanie podręczników do użytku szkolnego – projekt rozporządzenia

MEN przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Wyższe opłaty za e-podręcznik, możliwość zwrotu opłat wnoszonych przez wydawców, odstąpienie od...

20 listopada dniem wolnym od zajęć dydaktycznych? RPD apeluje do MEN

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej z wnioskiem, by 20 listopada we wszystkich szkołach zamiast normalnych lekcji odbyły się zajęcia poświęcone prawom...

Będą zmiany w rozporządzeniu dotyczącym świadectw szkolnych

Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.   Koniec...

Nadzór pedagogiczny na nowych zasadach – przewodnik po zmianach (część I)

Od roku szkolnego 2013/2014 nadzór pedagogiczny sprawowany będzie na nowych zasadach. To wynik zmian wprowadzonych w  dotychczasowych regulacjach wykonawczych. Nowe przepisy mają poprawić efektywność...

Awans zawodowy nauczyciela (dyrektora)

„Jestem dyrektorem przedszkola i od obecnego roku szkolnego rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego, który trwa 2 lata i 9 miesięcy. Chciałabym skrócić drogę awansu...

Dyrektorzy mogą zgłaszać zapotrzebowanie na bezpłatny elementarz

MEN udostępniło aplikację umożliwiającą złożenie zapotrzebowania na „Nasz Elementarz” – bezpłatny podręcznik do klasy I szkoły podstawowej. Zapotrzebowanie mogą składać...

Nowe przepisy dotyczące rekrutacji do szkół od stycznia 2016 r.

MEN podpisało rozporządzenie regulujące sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę przy rekrutacji do szkół i placówek.  ...

Wnioski o wyposażenie w podręczniki można składać do 17 czerwca

MEN udostępniło elektroniczne formularze, na których szkoły mogą składać zamówienia na pierwszą część bezpłatnego podręcznika do klasy II szkoły podstawowej „Nasza szkoła”.   ...

MEN: nowy program rozwoju dla szkół podstawowych

Aktywna tablica - program rozwijania szkolnej infrastruktury i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 19 lipca br. Rada Ministrów podjęła ... (...) uchwałę w sprawie ustanowienia...

Uzupełnianie różnic programowych w przypadku zmiany szkoły

„Uczeń został przyjęty ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego do gimnazjum obwodowego. Nie realizował języka niemieckiego oraz w mniejszym wymiarze biologię i chemię (inne trzyletnie plany...

Najnowsze artykuły