Dyrektor

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień, za które odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. W tej zakładce piszemy m.in. o zarządzaniu placówką, sprawach kadrowych, organizacji kształcenia, nadzorze pedagogicznym.

Sejm nie powołał Rzecznika Praw Dziecka

Praca logopedy w przedszkolach

„Godzina zegarowa 60 min., czy 45 minut? Nauczyciel specjalista logopeda zatrudniony w przedszkolu w wymiarze 6/22 etatu, ma do przepracowania 6 godzin zegarowych, czy...

Niewypłacalni rodzice i sprawy w sądzie

„Mam wśród swoich klientów 2 rodziny, które nie mają w planach zapłacić należnych opłat za szkołę i przedszkole. 1) W szkole matka ucznia jest...

Trudna młodzież – jak pomóc?

„W ostatnich dniach pojawiła się u mnie z wizytą Pani kurator z sądu rodzinnego. Okazała się legitymacją i stwierdziła, że chciałaby dowiedzieć się czegoś...

Czy dokumentacja pracownicza musi być przechowywana w siedzibie pracodawcy?

„Czy akta dyrektorów publicznych szkół i placówek oświatowych powinny znajdować się w wydziale kadr organu prowadzącego, czy też w placówce macierzystej?” Przepisynie udzielają wprost odpowiedzi...

Dokumentacja likwidowanej szkoły

"Co zrobić z dokumentacją zlikwidowanej szkoły, przedszkola czy placówki?" W szkole powstaje dokumentacja przebiegu nauczania, jak również cały szereg dokumentów niezwiązanych z dydaktyczną funkcją jednostki,...

Karta zgłoszenia ucznia do przedszkola/szkoły

„Coraz częściej zdarzają się sytuacje, kiedy rodzice są w konflikcie, np. sprawa rozwodowa jest w toku lub rodzice są po rozwodzie i obydwoje choć...

Wynagrodzenie dyrektora/właściciela przedszkola

Zasady rozliczania dotacji gminnych i faktur na firmę, czy osobę fizyczną prowadzącą placówkę? „Jestem osobą fizyczną, właścicielem i dyrektorem niepublicznego przedszkola, posiadam również firmę założoną...

Kiedy możliwe są umowy cywilno-prawne w oświacie?

Zatrudnianie osób niebędących nauczycielami do prowadzenie zajęć zgodnie z art. 15 ust. 2 Prawa oświatowego w szkole niepublicznej. W takiej szkole nie stosujemy art. 15...

Dyrektorzy: Zastępstwa doraźne w zespole szkolno-przedszkolnym

Zespoły szkół: Czy godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych mogą być przyznawane dowolnie w ramach zespołu, a zatem, czy nauczyciel pracujący w grupach przedszkolnych...

Pomoc uczniom poszkodowanym przez żywioły

Od 25.09.2018 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie...

Najnowsze artykuły