Dyrektor

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień, za które odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. W tej zakładce piszemy m.in. o zarządzaniu placówką, sprawach kadrowych, organizacji kształcenia, nadzorze pedagogicznym.

Od 1 września 2013 r. jeden uczeń przy jednym komputerze

Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło na swojej stronie komunikat dotyczący organizacji zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej od 1 września 2013 r. ...

Rada szkoły opiniuje projekt planu finansowego

Ustawa przedszkolna porządkuje kompetencje rady szkoły. Z przepisów określających kompetencje tego organu wykreślony został zapis dotyczący opiniowania planu finansowego środków specjalnych. ...

Rekrutacja do szkół i przedszkoli – projekt nowelizacji u.s.o. skierowany do konsultacji zewnętrznych

Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczący przyjmowania uczniów do szkół i przedszkoli. ...

Nadzór pedagogiczny na nowych zasadach – przewodnik po zmianach (część II)

Z dniem 1 września 2013 r. wchodzi w życie druga część zmian wynikających z rozp. MEN z dn. 10.05.2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie...

Niż demograficzny utrudnia organizację religii w szkołach

Szkoła organizuje oddzielne lekcje religii, jeżeli co najmniej 7 uczniów danej klasy zgłosi chęć udziału w takich zajęciach. Jeżeli zainteresowanych jest mniej, dyrektor staje...

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Ministerstwo edukacji opublikowało kalendarz roku szkolnego 2013/2014, zawierający m.in. terminy ferii i innych przerw w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.   ...

CKE ułatwi dyrektorom przygotowanie się do nowego roku szkolnego

Przed 1 września dyrektorzy szkół powinni ustalić tygodniowy rozkład zajęć w nowym roku szkolnym. Właściwe zaplanowanie pracy ułatwi im CKE, która wcześniej, najpóźniej do...

SIO: najczęściej mylą się sami użytkownicy

Najwięcej błędów w nowym SIO powstaje podczas przeprowadzania weryfikacji danych uczniów i nauczycieli ze zbiorem PESEL. Za większość pomyłek odpowiadają osoby wprowadzające dane do...

Wsparcie sześciolatków wśród priorytetów MEN na rok szkolny 2013/2014

Wspieranie sześciolatków w realizacji obowiązku szkolnego oraz podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych – to dwa z czterech priorytetów MEN na rok szkolny 2013/2014....

Komisja edukacji: jak uzdrowić rynek podręczników szkolnych?

Nad przyczyną nieprawidłowości w procesie wyboru podręczników szkolnych zastanawiali się wczoraj posłowie na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji. Po burzliwej dyskusji przepadł wniosek Solidarnej Polski...

Najnowsze artykuły