Dyrektor

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień, za które odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. W tej zakładce piszemy m.in. o zarządzaniu placówką, sprawach kadrowych, organizacji kształcenia, nadzorze pedagogicznym.

Nadzór pedagogiczny na nowych zasadach – przewodnik po zmianach (część I)

Od roku szkolnego 2013/2014 nadzór pedagogiczny sprawowany będzie na nowych zasadach. To wynik zmian wprowadzonych w  dotychczasowych regulacjach wykonawczych. Nowe przepisy mają poprawić efektywność...

Osiem nowych wzorów świadectw szkolnych w wersjach dwujęzycznych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało osiem nowych wzorów świadectw szkolnych w wersjach dwujęzycznych, odpowiadających wzorom świadectw szkolnych wprowadzonych przepisami rozp. MEN dn. 5 marca 2013...

Szkoły znów zamienią się w kiermasze podręczników

Już tylko kilka dni pozostało dyrektorom szkół na ogłoszenie zestawu podręczników obowiązujących w roku 2013/2014. Na tym nie koniec – przepisy nakazują dyrektorom podejmowanie...

Kurator oświaty: nauczyciele mają obowiązek uznać uczniowi oceny uzyskane w szpitalu

Dzieci, które wracają do szkoły po zakończeniu leczenia w szpitalu, mają problem z zaliczeniem materiału, ponieważ nauczyciele nie chcą uznać ocen wystawionych w trakcie...

Nadzór kuratora obejmie także działania antydyskryminacyjne prowadzone w szkole

Kurator oświaty oceni, czy szkoła skutecznie przeciwdziała dyskryminacji i czy promuje postawy szacunku oraz zasadę równości – tak zakłada znowelizowane rozporządzenie w sprawie nadzoru...

MEN: szkoła powinna dopilnować, by każdy uczeń miał ważną legitymację

Minister edukacji zwrócił się do dyrektorów szkół o zachowanie szczególnej staranności przy wydawaniu i przedłużaniu ważności legitymacji szkolnych. Przewoźnicy alarmują, że coraz więcej uczniów...

Maksymalne ceny mleka i produktów mlecznych w roku szkolnym 2013/2014

RM wydała regulacje dotyczące maksymalnych cen mleka i produktów mlecznych dostarczanych do szkół i przedszkoli - z wyłączeniem szkół wyższych - w roku szkolnym...

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna bardziej dostępna i mniej sformalizowana

Wprowadzone w 2011 r. nowe zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach były niemal od samego początku krytykowane przez środowiska nauczycieli, dyrektorów...

Szkoła nie może robić interesów na podręcznikach

Do 15 czerwca dyrektor szkoły musi podać do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. Nauczyciel wybierający podręcznik powinien...

Nowe zasady przeprowadzania ewaluacji pracy szkoły

Opublikowana kilka dni temu nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego wprowadza istotne zmiany w zakresie przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej. Nowe zasady zaczną obowiązywać od roku...

Najnowsze artykuły