Nauczyciele

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia nauczycieli i pracowników oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o obowiązkach i uprawnieniach nauczycieli, wynagrodzeniach, awansie zawodowym, doskonaleniu zawodowym.

Awans zawodowy nauczycieli

„Szanowni Państwo, w tym roku kończę awans na nauczyciela dyplomowanego. Awans zaczęłam 01.09.2017 r. jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, kolejne 2 lata jako dyrektor przedszkola (od...

Wzrośnie odpis na ZFŚS dla nauczycieli

Stopniowe odmrożenie kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczania tego odpisu przewiduje ustawa z dn. 13.02.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok...

Ważny komunikat i interwencja świętokrzyskiego kuratora dot. wszystkich uczniów i nauczycieli

Czasowe zawieszenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach zostało przeprowadzone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.03.2020 r. w sprawie czasowego...

Specustawa o koronawirusie, a urlopy pracownicze

„Pracuję w prywatnym żłobku projektowym. Zgodnie ze specustawą placówka jest zamknięta do 25.03.2020 r. Chciałabym zapytać czy w tym czasie mój pracodawca musi wysłać...

Minister edukacji: prawdopodobnie przerwa w szkołach zostanie wydłużona

Szef resortu edukacji był pytany m.in. o to, czy ministerstwo ma przygotowany plan B w razie wydłużenia okresu przerwy związanej z wirusem COVID-19. Według...

Trzynasta pensja tylko dla niewielu pracowników

„Jestem zatrudniona od 05.11.2019 r. w wymiarze 18/25 na stanowisku nauczyciela przedszkola. Czy przysługuje mi prawo do trzynastki?” Niestety nie. Zgodnie z art. 2 ust....

Szkoły i wyliczenie urlopu nauczyciela nieetatowego

„Proszę o pomoc w wyliczeniu urlopu nauczyciela angielskiego w przedszkolu, który ma w tygodniu 2,5 godziny z pensum 25 i 1 godzinę z pensum...

Dane osobowe nauczycieli, a informacja publiczna i ochrona prywatności

W sprawie tej stowarzyszenie zwróciło się do Dyrektora Szkoły o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej jako "u.d.i.p.") informacji o...

Szkoły i urlop wypoczynkowy nauczyciela na bieżący rok

„Bardzo proszę o wykładnię w kwestii urlopu wypoczynkowego za bieżący rok kalendarzowy. Nauczyciel (nieferyjny - 35 dni urlopu) do 18.03.2020 r. przebywał na urlopie...

Nauczyciele: Podwyżki bez wyrównania

Nie oznacza to, że podwyżek wcale nie będzie, a jedynie, że kwota podwyżki nie będzie obowiązywała wstecz, lecz od 01.09.2020 r. Wynika to z kosztów...

Najnowsze artykuły