25 C
Warszawa
niedziela, Lipiec 22, 2018

Nauczyciele

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia nauczycieli i pracowników oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o obowiązkach i uprawnieniach nauczycieli, wynagrodzeniach, awansie zawodowym, doskonaleniu zawodowym.

Urlop wypoczynkowy, a urlop wychowawczy

„Jak powinnam postąpić w następującym przypadku: nauczycielka zatrudniona 01.09.2014 r. na czas nieokreślony. Urodziła córkę dnia 02.01.2017 r. Od tego momentu do 21.05.2017 r....

Zmiany w zatrudnianiu nauczycieli (część 12/22)

Z początkiem ... (...) września 2018 r. ustawa - Karta Nauczyciela niesie zmiany w zakresie zatrudniania w jednostkach sytemu oświaty nauczycieli zatrudnionych w: 1) publicznych przedszkolach,...

Urlop dla poratowania zdrowia

„Proszę o ustalenie, czy nauczyciel zatrudniony od 01.09.2008 r może ubiegać się o urlop dla poratowania zdrowia? Nadmieniam, że będzie to pierwszy urlop zdrowotny...

Zasiłek na zagospodarowanie (część 11/22)

Z dniem 01.09.2018 r. uchylony zostanie ... (...) art. 61 ustawy Karta Nauczyciela, który reguluje prawo do zasiłku na zagospodarowanie. Przypomnijmy, zasiłek na zagospodarowanie przysługuje, o...

Zasady udzielania godzin ponadwymiarowych

Zasady udzielania godzin ponadwymiarowych określa ... (...) art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela. Zgodnie z ust. 1 tej regulacji w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji...

Nowe obowiązki nauczycieli (część 10/22)

Zgodnie z brzmieniem ... (...) art. 6 ustawy Karta Nauczyciela, nauczyciel obowiązany jest: 1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną,...

Zmiany w czasie pracy nauczycieli (część 7/22)

Z dniem 01.09.2018 r. organy prowadzące utracą kompetencje do ... (...) określania pensum specjalistów oraz zasad liczenia tzw. pensum łączonego. Kwestie te mają zostać ujednolicone...

Nauczyciele: Urlop dla poratowania zdrowia (część 4/22)

W najbliższych kilku publikacjach podsumujemy nowe przepisy w KN, które już obowiązują od początku br. - od stycznia do sierpnia 2018 r. Uchwalone w 2017...

Nowości w zatrudnianiu nauczycieli (część 1/22)

Nowe prawo: kolejne zmiany w Karcie Nauczyciela od września 2018 roku. Uchwalone w 2017 roku zmiany w Karcie Nauczyciela będą wchodzić w życie etapami aż...

Zaległy urlop dla nauczyciela

„Jak powinien być wyliczony urlop wypoczynkowy za 2017 rok dla nauczyciela powracającego z urlopu dla poratowania zdrowia, w przypadku gdy nauczycielka od 02.11.2016 roku...

Najnowsze artykuły