Nauczyciele

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia nauczycieli i pracowników oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o obowiązkach i uprawnieniach nauczycieli, wynagrodzeniach, awansie zawodowym, doskonaleniu zawodowym.

Nowe zasady dokonywania ocen nauczycieli pracy (część 18/22)

Od 01.09.2018 r. wchodzą w życie zmiany zasad dokonywania oceny pracy nauczycieli, które zostaną wprowadzone do Karty Nauczyciela. Do ustawy KN, na mocy regulacji ustawy...

Zasiłek na zagospodarowanie (część 11/22)

Z dniem 01.09.2018 r. uchylony został ... (...) art. 61 ustawy Karta Nauczyciela, który reguluje prawo do zasiłku na zagospodarowanie. Przypomnijmy, zasiłek na zagospodarowanie przysługuje, o...

Nowości w zatrudnianiu nauczycieli (część 1/22)

Nowe prawo: kolejne zmiany w Karcie Nauczyciela od września 2018 roku. Uchwalone w 2017 roku zmiany w Karcie Nauczyciela będą wchodzić w życie etapami aż...

Nowe obowiązki nauczycieli (część 10/22)

Zgodnie z brzmieniem ... (...) art. 6 ustawy Karta Nauczyciela, nauczyciel obowiązany jest: 1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną,...

Urlop wychowawczy nauczyciela (część 16/22)

Na podstawie ... (...) art. 67d ust. 1 Karty Nauczyciela, nauczyciel uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć dyrektorowi szkoły pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu...

Rozwiązanie umowy z nauczycielem (część 17/22)

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela, stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie czasowej niezdolności...

Okiem filozofa: Kto w tych czasach chce być jeszcze nauczycielem? Czy to są wariaci?

Nie - to są ludzie z powołania – powinni być – taki zawód. Taki prawdziwy nauczyciel jest artystą. A jeżeli nie jest artystą, to...

Zmiany w zatrudnianiu nauczycieli (część 12/22)

Z początkiem ... (...) września 2018 r. ustawa - Karta Nauczyciela przyniosła zmiany w zakresie zatrudniania w jednostkach sytemu oświaty nauczycieli zatrudnionych w: 1) publicznych przedszkolach, szkołach...

Nauczyciele: Urlop dla poratowania zdrowia (część 4/22)

W najbliższych kilku publikacjach podsumujemy nowe przepisy w KN, które już obowiązują od początku br. - od stycznia do sierpnia 2018 r. Uchwalone w 2017...

Nakaz zatrudniania nauczycieli (część 21/22)

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła od 01.08.2018 r. istotne zmiany w zasadach zatrudniania nauczycieli ... (...) niesamorządowych jednostek oświatowych. Do Karty Nauczyciela, zostanie bowiem...

Najnowsze artykuły