Nauczyciele

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia nauczycieli i pracowników oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o obowiązkach i uprawnieniach nauczycieli, wynagrodzeniach, awansie zawodowym, doskonaleniu zawodowym.

ZNP ostrzega: instytucja asystenta nauczyciela to „koń trojański”. Możliwy strajk

Wprowadzenie w projektowanym kształcie zapisów dotyczących zatrudniania w szkołach podstawowych asystentów nauczycieli doprowadzi do deprofesjonalizacji zawodu - uważa ZNP.  ...

Czym jest uchybienie godności zawodu nauczyciela?

Przeciwko nauczycielowi, który uchybił godności zawodu, może zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne. O jakie uchybienia chodzi ustawodawcy?   Zgodnie z art....

Zmiana finansowania gratyfikacji dla profesorów oświaty

Z dniem 01.01.2017 r. wejdzie w życie nowelizacja art. 31 KN, wprowadzona ustawą z dn. 18.03.2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz...

ZNP zapowiada manifestację na 14 października

14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, odbędzie się w Warszawie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów ogólnopolska manifestacja pracowników oświaty – poinformował prezes ZNP Sławomir...

Zasiłek na zagospodarowanie

"Czy należy się taki zasiłek nauczycielowi, który pierwszą pracę w szkole podjął we wrześniu 2009 r.? W maju 2013 r. zdobył awans na nauczyciela...

Ile zarabiają nauczyciele?

"Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli uwarunkowana jest osiągniętym stopniem awansu zawodowego. Im wyższy stopień awansu, tym wyższa płaca podstawowa" - na portalu wynagrodzenia.pl ukazało się opracowanie...

MEN stanowczo o konieczności przeciwdziałania dyskryminacji, w tym homofobii: „Zrobimy to.” [INFORMACJA PRASOWA TEA]

Nie tylko widzimy problem, ale i chcemy z nim walczyć (…) chcemy wspierać nauczycieli, uczyć ich, mówić im wprost: reagujcie - zadeklarowała minister Urszula...

Ocena pracy nauczyciela zakładu lub schroniska – zmiany w trybie odwoławczym

17 listopada 2015 r. weszła w życie nowelizacja rozp. MS dotyczącego kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych...

Kurator do nauczycieli: szkoły powinny obiektywnie mówić o gender

Szkoły nie mogą unikać tematu gender, tym bardziej że nieprawdziwe interpretacje tego pojęcia mogą dezorientować uczniów i rodziców - uważa świętokrzyska kurator oświaty Małgorzata...

Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podsumowuje swoje dwa lata

Darmowe podręczniki, sześciolatki w szkołach, odbudowa szkolnictwa zawodowego, rozwijanie czytelnictwa – to tylko niektóre sprawy, jakimi w ostatnim czasie zajmowało się MEN. ...

Najnowsze artykuły