Nauczyciele

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia nauczycieli i pracowników oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o obowiązkach i uprawnieniach nauczycieli, wynagrodzeniach, awansie zawodowym, doskonaleniu zawodowym.

Rady pedagogiczne

Szkoły: czy nauczyciel może podważyć zarządzenia dyrektora? Czy nauczyciel ma prawo podczas posiedzenia rady pedagogicznej zwrócić dyrektorowi uwagę na temat wadliwych regulacji w regulaminach lub...

Karta nauczyciela uwzględni nowe uprawnienia rodzicielskie

Prezydent RP podpisał wczoraj nowelizację Kodeksu pracy, wprowadzającą m.in. płatny roczny urlop rodzicielski. Jej przepisy wejdą w życie 17 czerwca 2013 r. Do nowych...

Od 2017 roku przed zatrudnieniem w szkole nauczyciel przedstawi informację z CROD

Do końca tego roku uruchomiony zostanie Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych, dzięki któremu dyrektor szkoły zyska pewność, że nie zatrudnia nauczyciela wydalonego z zawodu czy...

Kwalifikacje nauczycieli – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1264 ukazały się jednolite przepisy dotyczące kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.   Jednolity tekst rozp. MEN...

Nowość w postępowaniu wyjaśniającym wobec nauczycieli

Nowością w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli będzie przepis, który umożliwi złożenie zażalenia na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania wyjaśniającego. ...

MEN o udostępnianiu pisemnych prac uczniów

Na swojej stronie internetowej MEN przypomina, że zasady udostępniania uczniom i rodzicom ocen i prac pisemnych określa ustawa o systemie oświaty, i wyjaśnia, jak...

Zasiłek na zagospodarowanie

Kto ma prawo do zasiłku na zagospodarowanie przyznawanego nauczycielom? "Studia magisterskie, nauczanie początkowe, ukończyłam w lipcu 2015 r. W czasie studiów pracowałam jako...

Szkolenia dla nauczycieli

„Czy dyrektor ma prawo wezwać nauczyciela na szkolenie w dzień, w który ten nauczyciel nie ma zajęć w planie. tj. nie ma go w...

Nauczyciele dostaną podwyżkę, ale niewielką

W rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk sejmowy nr 881), w art. 9 ust. 2, zapisano, że kwota bazowa dla nauczycieli, na...

MEN przeznaczy 100 mln zł z UE na wsparcie nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczy 100 mln zł z Unii Europejskiej na aktywizację zawodową dla nauczycieli, którzy utracili pracę. Założenia programu minister Krystyna Szumilas przedstawiła...

Najnowsze artykuły