Nauczyciele

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia nauczycieli i pracowników oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o obowiązkach i uprawnieniach nauczycieli, wynagrodzeniach, awansie zawodowym, doskonaleniu zawodowym.

Kwalifikacje nauczycieli szkół artystycznych – nowe rozporządzenie

1 lipca 2014 r. wejdzie w życie rozp. MKiDN z dn. 20.05.2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia...

Dzienniki wychowania przedszkolnego

Co na ten temat stanowią przepisy nowej podstawy programowej? "Zwracam się z serdeczną prośbą o pomoc w ustaleniu zapisu w dzienniku wychowania przedszkolnego zgodnego z...

MEN powołało nową Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli

1 grudnia 2014 r. weszło w życie zarządzenie MEN w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz wyznaczenia rzecznika...

Jutro dalsze rozmowy ekspertów i związkowców ws. Karty nauczyciela

We wtorek (26 listopada br.) przedstawiciele ZNP spotkają się z ekspertami ministerstwa edukacji, by przedyskutować zmiany w KN i ustawie o systemie oświaty. ...

Kurator do nauczycieli: szkoły powinny obiektywnie mówić o gender

Szkoły nie mogą unikać tematu gender, tym bardziej że nieprawdziwe interpretacje tego pojęcia mogą dezorientować uczniów i rodziców - uważa świętokrzyska kurator oświaty Małgorzata...

Weszły w życie zmiany w doskonaleniu zawodowym nauczycieli polonijnych

16 maja 2014 r. weszło w życie rozp. MEN z dn. 12.05.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego,...

MEN o udostępnianiu pisemnych prac uczniów

Na swojej stronie internetowej MEN przypomina, że zasady udostępniania uczniom i rodzicom ocen i prac pisemnych określa ustawa o systemie oświaty, i wyjaśnia, jak...

W roku szkolnym 2014/2015 pensje nauczycieli bez zmian

MEN przygotowało projekt rozporządzenia określającego minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Nauczyciele rozpoczną nowy rok szkolny bez podwyżek.   Karta nauczyciela,...

Dysleksja i zaburzenia językowe u dzieci – materiały dla rodziców i nauczycieli

Eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych opracowali i wydali broszury dla rodziców na temat dysleksji oraz specyficznego zaburzenia językowego (SLI).   Około...

Posiadacze certyfikatu TELC będą mogli uczyć języka obcego w szkołach

Od nowego roku szkolnego 2016/2017 osoby, które posiadają certyfikat TELC, będą się mogły ubiegać o zatrudnienie w szkole na stanowisku nauczyciela języka obcego. ...

Najnowsze artykuły