Nauczyciele

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia nauczycieli i pracowników oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o obowiązkach i uprawnieniach nauczycieli, wynagrodzeniach, awansie zawodowym, doskonaleniu zawodowym.

Zmiany w zatrudnianiu nauczycieli (część 12/22)

Z początkiem ... (...) września 2018 r. ustawa - Karta Nauczyciela przyniosła zmiany w zakresie zatrudniania w jednostkach sytemu oświaty nauczycieli zatrudnionych w: 1) publicznych przedszkolach, szkołach...

Zasiłek na zagospodarowanie (część 11/22)

Z dniem 01.09.2018 r. uchylony został ... (...) art. 61 ustawy Karta Nauczyciela, który reguluje prawo do zasiłku na zagospodarowanie. Przypomnijmy, zasiłek na zagospodarowanie przysługuje, o...

Nauczyciel Roku 2018 – konkurs rozstrzygnięty!

Przemysław Staroń został wyłoniony spośród 13 nominowanych nauczycieli różnych przedmiotów i z różnych typów szkół z całej Polski. Pan Przemysław uczy filozofii, etyki, historii...

Awans zawodowy nauczyciela w 6 krokach

Planujesz lub rozpoczynasz staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela? Oto precyzyjna instrukcja wraz z obowiązującymi od 2018 roku zasadami awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne...

Nowe obowiązki nauczycieli (część 10/22)

Zgodnie z brzmieniem ... (...) art. 6 ustawy Karta Nauczyciela, nauczyciel obowiązany jest: 1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną,...

Zmiany w czasie pracy nauczycieli (część 7/22)

Z dniem 01.09.2018 r. organy prowadzące utraciły kompetencje do określania pensum specjalistów oraz zasad liczenia tzw. pensum łączonego. Kwestie te mają zostać ujednolicone i...

Nauczyciele: Urlop dla poratowania zdrowia (część 4/22)

W najbliższych kilku publikacjach podsumujemy nowe przepisy w KN, które już obowiązują od początku br. - od stycznia do sierpnia 2018 r. Uchwalone w 2017...

Nowości w zatrudnianiu nauczycieli (część 1/22)

Nowe prawo: kolejne zmiany w Karcie Nauczyciela od września 2018 roku. Uchwalone w 2017 roku zmiany w Karcie Nauczyciela będą wchodzić w życie etapami aż...

Umowa cywilnoprawna dla nauczyciela?

„Czy istnieją przesłanki do zatrudnienia w przedszkolu nauczyciela języka angielskiego na umowę zlecenie, jeżeli ilość godzin w miesiącu jest zmienna, a w semestrze wynosi...

Urlopy nauczycieli przedszkolnych

„Ile urlopu będzie przysługiwało nauczycielowi przedszkola, który zajęcia prowadzi 1 godz. w tygodniu?” Zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczyciele przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli...

Najnowsze artykuły