Nauczyciele

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia nauczycieli i pracowników oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o obowiązkach i uprawnieniach nauczycieli, wynagrodzeniach, awansie zawodowym, doskonaleniu zawodowym.

W tym roku blisko 7 tys. nauczycieli trafi na bruk

Skala zwolnień w szkołach w roku 2013 będzie podobna do roku ubiegłego i według danych Systemu Informacji Oświatowej wyniesie ok. 7 tys. nauczycieli. Stanowi...

Opozycja: zwolnienia w oświacie to skutek zmian w programach nauczania

We wrześniu 2013 r. zabraknie pracy dla około 6850 nauczycieli. MEN twierdzi, że to efekt niżu demograficznego; opozycja, że to skutek nieprzemyślanej reformy programowej....

RM przyjęła założenia do projektu nowelizacji Karty Nauczyciela

Podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 23.07.2013 r., Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych...

Powstanie rejestr nauczycieli wydalonych z zawodu

MEN wprowadzi do projektu zmian w Karcie nauczyciela poprawkę umożliwiającą stworzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych. Dzięki temu łatwiej będzie prześwietlić przeszłość nauczyciela. ...

Solidarna Polska uzupełnia swój projekt o logopedów

Posłowie Solidarnej Polski chcą 20-godzinnego pensum także dla logopedów zatrudnionych w szkole. Klub wniósł poprawkę do własnego projektu zmian w Karcie nauczyciela. ...

MEN: dodatek wiejski nie może rosnąć wraz z pensją

Projekt nowelizacji Karty nauczyciela zakłada, że dodatek wiejski będzie wliczany do puli średnich wynagrodzeń nauczycieli i wypłacany w stałej wysokości niezależnie od wzrostu nauczycielskich...

MEN ogłosiło konkurs na Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Minister edukacji narodowej, Krystyna Szumilas, ogłosiła konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie. ...

MEN proponuje nowe stawki za godzinę pracy przy projekcie unijnym

Za każdą godzinę dodatkowych zajęć finansowanych ze środków UE nauczyciel będzie miał płacone tyle, ile za godzinę ponadwymiarową. Pod wpływem uwag, zgłoszonych m.in. przez...

Nagroda im. Ireny Sendlerowej – dla nauczycieli, którzy naprawiają świat

Do 31 lipca można zgłaszać kandydatów do nagrody im. Ireny Sendlerowej. Wyróżnienie przyznawane jest nauczycielom, którzy uczą i wychowują w duchu tolerancji i poszanowania...

Związkowcy chcą wyższego dodatku stażowego dla dłużej pracujących nauczycieli

Zniesienie górnej granicy dodatku stażowego dla nauczycieli – z takim postulatem wystąpili związkowcy skupieni w Wolnym Związku Zawodowym „Solidarność – Oświata”. Propozycja padła w...

Najnowsze artykuły