Nauczyciele

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia nauczycieli i pracowników oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o obowiązkach i uprawnieniach nauczycieli, wynagrodzeniach, awansie zawodowym, doskonaleniu zawodowym.

IBE: nauczyciele pracują dłużej niż 40 godzin

W ubiegły piątek Instytut Badań Edukacyjnych ogłosił wyniki badania czasu i warunków pracy nauczycieli. Wynika z nich, że nauczyciele pracują dłużej niż głosi obiegowa,...

Dlaczego przedłuża się termin ogłoszenia wyników badań czasu pracy nauczycieli?

Zdaniem ZNP pojawia się coraz więcej niejasności w związku z przedłużającym się terminem ogłoszenia wyników ogólnopolskich badań warunków i czasu pracy nauczycieli. Instytut Badań...

ZUS miał prawo odmówić wypłaty świadczenia kompensacyjnego – uznał TK

Nieuwzględnienie wśród uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego instruktorów praktycznej nauki zawodu, zatrudnionych w innych jednostkach niż wskazane w kwestionowanym przepisie, jest zgodne z konstytucją...

TK o świadczeniu kompensacyjnym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, czy nauczycielowi zatrudnionemu na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu przysługuje świadczenie kompensacyjne. Zdaniem skarżącego obecne regulacje naruszają zasadę równego traktowania....

RPO: nowelizacja Karty powinna rozwiązać problem pensum nauczycieli specjalistów

W projekcie założeń do nowelizacji KN powinny się znaleźć przepisy ograniczające nadmierną swobodę organów prowadzących przy ustalaniu pensum pedagogów, logopedów i innych specjalistów –...

E-podręczniki: najpierw przetestujemy książki z matematyki

We wrześniu 2013 r. pojawią się próbne wersje elektronicznych podręczników do matematyki, w czerwcu 2015 r. do sieci trafi 18 podręczników do 14 przedmiotów...

ZNP: zmiany w awansie zawodowym idą w złym kierunku

Ministerialne propozycje zmian w awansie zawodowym nie usuwają podstawowych mankamentów tego postępowania, takich jak nadmierna biurokracja czy mało przejrzyste wymagania kwalifikacyjne –podkreśla Związek Nauczycielstwa...

ZNP: rodzic nie powinien uczestniczyć w postępowaniu awansowym, bo nie jest fachowcem

Projekt nowelizacji KN zakłada zwiększenie roli rodziców w życiu szkoły. Przedstawiciele rady rodziców mogliby uczestniczyć w pracach komisji ds. awansu zawodowego w charakterze obserwatorów....

RPD: nauczyciele nie mogą czuć się bezkarni

Nagana z ostrzeżeniem, a nawet uniewinnienie – tak często kończy się postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela stosującego przemoc fizyczną w kontaktach z uczniem. Gdzie troska...

MEN: puzzle z katastrofą smoleńską nie są pomocą dydaktyczną

MEN zamieściło na swojej stronie internetowej wyjaśnienie, w którym stanowczo podkreśla, że przypisywanie zabawkom, których celem jest manipulowanie opinią dziecka, waloru edukacyjnego jest niedopuszczalne....

Najnowsze artykuły