Newsy edukacyjne

Informacje dotyczące programów edukacyjnych, kampanii społecznych, inicjatyw lokalnych, badań i raportów o tematyce edukacyjnej.

Przemysław Czarnek powołany na urząd Ministra Edukacji i Nauki

Przemysław Czarnek urodził się 11.06.1977 roku w Kole. W 2001 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego...

Dzień Edukacji Narodowej 2020

Tegoroczne obchody, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, będą miały nieco inną formułę niż tradycyjnie. Zaproszono znacznie mniejszą niż rok temu liczbę nauczycieli....

Szkoły i zajęcia dla cudzoziemców

Dane z bazy SIO pokazują, że w ostatnim dziesięcioleciu liczba uczniów cudzoziemców objętych kształceniem w polskim systemie oświaty wzrosła z 9.610 osób w 2009...

Ważne zmiany w organizacji indywidualnego nauczania

W pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego 2020/2021 ukazały się dwa nowe rozporządzenia nowelizujące dotychczasowe przepisy: MEN z dn. 4.09.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie...

Epidemia: Zdalne lekcje bardziej elastyczne

W rozp. MEN z dn. 04.09.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z...

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny – pod takim hasłem odbywa się zaplanowana na 24 i 25 września...

Doposażanie szkół w sprzęt komputerowy

To sprzęt pochodzący z puli 40 tys. komputerów, które wspólnie z NASK przekażemy 1600 szkołom działającym w programie OSE. Szkolne Pakiety Multimedialne to jedno...

Cyberprzemoc – poradnik dla rodziców

Statystyki pokazują, że ponad 60% dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6,5 lat używa urządzeń mobilnych takich jak tablet czy smartfon, w tym...

Aktualizacja wytycznych MEN, MZ, GIS dla szkół oraz zaleceń dla dyrektorów szkół ze stref...

W wytycznych MEN, MZ i GIS dodaliśmy nowy zapis, konieczny ze względu na szczególną ochronę uczniów z chorobami przewlekłymi: Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące...
Sejm nie powołał Rzecznika Praw Dziecka

Nauka stacjonarna prowadzona jest w 99% szkołach

Bezpieczny powrót uczniów do szkół był tematem poniedziałkowych konferencji prasowych członków kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej z kuratorami oświaty. W całej Polsce w blisko 100...

Najnowsze artykuły