Newsy edukacyjne

Informacje dotyczące programów edukacyjnych, kampanii społecznych, inicjatyw lokalnych, badań i raportów o tematyce edukacyjnej.

program Przestrzeń Przyjazna Szkoła

MEN zapowiada start programu „Przestrzeń Przyjaznej Szkoły”

Jego głównym założeniem jest eliminowanie barier, które pozwolą włączyć do edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami. W tym celu jeszcze w tym roku 50 szkół...

MEN robi krok w przyszłość i proponuje mobilne legitymacje szkolne

Resort edukacji skierował do konsultacji propozycje zmian w niedawno wydanym ... (...) rozporządzeniu dotyczącym wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – zamierza wdrożyć innowacyjne...
Sejm nie powołał Rzecznika Praw Dziecka

Sejm nie powołał Rzecznika Praw Dziecka

Już podczas środowego posiedzenia połączonych komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży nie udzielono poparcia żadnemu z kandydatów zgłoszonych do pełnienia...

Nowości w oświacie – wrzesień 2018 rok

W 2019 roku o przyjęcie do tych szkół ubiegać się będą pierwsi absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ostatni absolwenci gimnazjum. Obawy związane z tzw....

Poziom czytelnictwa i działalność bibliotek w 2017 roku

W 2017 r. w Polsce działały 9 474 biblioteki publiczne oraz inne placówki biblioteczno-informacyjne (w 2016 r. – 9 567; spadek o 93). Wśród wszystkich...

MEN o reformie oświaty i edukacji

Nowy rok szkolny 2018/2019 to kolejny etap wdrażania zmian w edukacji. Następna tura podwyżek dla nauczycieli, wsparcie finansowe dla samorządów, szerokopasmowy internet i multimedialne...

RODO w szkołach

W piątek, 24 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edytą Bielak–Jomaa zaprezentowała poradnik dotyczący ochrony danych...

Wydatki gospodarstw domowych na kulturę w ubiegłym roku

Przeciętne roczne wydatki na zakup artykułów i usług kulturalnych w 2017 r. wyniosły 351,36 zł (wobec 347,40 zł w 2016 r.) na 1 osobę...

MEN wysyła ważny list do szkół

W liście do dyrektorów szkół, placówek i zespołów MEN przypomina, że ... (...) w nowym SIO muszą znaleźć się prawidłowe i kompletne dane o uczniach i...

Dziś początek roku szkolnego!

Zgodnie z ... (...) art. 63 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę. Co do zasady, kandydata...

Najnowsze artykuły