Newsy edukacyjne

Informacje dotyczące programów edukacyjnych, kampanii społecznych, inicjatyw lokalnych, badań i raportów o tematyce edukacyjnej.

Zmiany w szkolnictwie zawodowym (część 2/13)

Zgodnie z obecną treścią art. 68 ust. 7 Prawa oświatowego, dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w...

Zmiany w szkolnictwie zawodowym (część 4/13)

W udostępnionym na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekcie z dn. 25.06.2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty...

Zmiany w szkolnictwie zawodowym (część 12/13)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dn. 25.06.2018 r. zakłada zmianę organizacji...

Zmiany w szkolnictwie zawodowym (część 10/13)

W udostępnionym na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekcie z dn. 25.06.2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty...

Nauczyciele: Dodatek za wyróżniającą pracę (część 13/22)

Dodatek za wyróżniającą pracę osiągnie docelową ... (...) wysokość tj. 16% kwoty bazowej - zmiany od 01.09.2022 r. Do przepisów dotyczących wynagrodzenia nauczycieli ustawodawca zdecydował wprowadzić...

Zmiany w szkolnictwie zawodowym (część 7/13)

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został udostępniony projekt z dn. 25.06.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz...

Zmiany w szkolnictwie zawodowym (część 8/13)

W udostępnionym na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekcie z dn. 25.06.2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty...

Czy trzeba zmieniać podręczniki szkolne?

Nowe zasady dopuszczania podręczników szkolnych Dnia 07.03.2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie MEN w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, wydane na podstawie art....

Dobra Szkoła. Start!

Dla kogo darmowe podręczniki? Do kiedy będą przyjmowane wnioski na wypłatę odpraw dla nauczycieli? Które samorządy otrzymały dodatkowe pieniądze i co z etatami dla...

Wydatki gospodarstw domowych na kulturę w ubiegłym roku

Przeciętne roczne wydatki na zakup artykułów i usług kulturalnych w 2017 r. wyniosły 351,36 zł (wobec 347,40 zł w 2016 r.) na 1 osobę...

Najnowsze artykuły