Newsy edukacyjne

Informacje dotyczące programów edukacyjnych, kampanii społecznych, inicjatyw lokalnych, badań i raportów o tematyce edukacyjnej.

Projekty podstaw programowych i ramowe plany nauczania

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej 30.11.2016 r. zostały udostępnione projekty podstaw programowych oraz ramowych planów nauczania. Kształcenie w szkole podstawowej będzie trwało 8 lat...

Konsultacje do OSE

Na stronie MEN udostępniono zaproszenie do udziału w konsultacjach założeń projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE)...

MNiSW podsumowało rekrutację

To właśnie te studia cieszą się największym zainteresowaniem wśród kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich. Podobna sytuacja była w poprzednim roku akademickim. Z...

Nauczyciele: Dodatek za wyróżniającą pracę (część 13/22)

Dodatek za wyróżniającą pracę osiągnie docelową ... (...) wysokość tj. 16% kwoty bazowej - zmiany od 01.09.2022 r. Do przepisów dotyczących wynagrodzenia nauczycieli ustawodawca zdecydował wprowadzić...

Reforma oświaty – ustawy podpisane

Idzie nowe. W dniu 9 stycznia br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawy wprowadzające reformę edukacji. W swoim przemówieniu Prezydent RP podkreślił, że zależy...

Pomysł na ferie: zimowa ścieżka edukacyjna w Muzeum Narodowym w Krakowie

Zima mieszka także w muzeum. Zwiedzając przestrzenie Muzeum Narodowego w Krakowie, można znaleźć jej ślady w obrazach, rzeźbach, dawnych strojach, zwyczajach. Wydrukuj karty zadań...

Zasiłki losowe dla uczniów

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów...

Problemy z losowym szeregowaniem kandydatów do przedszkola

Korzystanie z opcji losowego szeregowania kandydatów do przedszkola, dostępnej w elektronicznym systemie wspomagającym rekrutację, jest równoznaczne z wprowadzeniem dodatkowego kryterium naboru, które nie ma...

Lista arbitrów i egzaminatorów

MEN przypomina na swojej stronie internetowej o możliwości złożenia wniosku o wpis na listę arbitrów. Od 2017 r. osoby przystępujące do egzaminu maturalnego lub...

Fundacja „Rodzice Szkole” przeciwko strajkom nauczycieli

„Zdając sobie sprawę, że dążenie do podwyższenia wynagrodzeń jest naturalnym zjawiskiem we wszystkich krajach i grupach zawodowych nie widzimy w tym nic nagannego. Jednocześnie...

Najnowsze artykuły