Newsy edukacyjne

Informacje dotyczące programów edukacyjnych, kampanii społecznych, inicjatyw lokalnych, badań i raportów o tematyce edukacyjnej.

Związkowcy żądają podwyżek pensji o 1.000 zł, inaczej ogłoszą spór zbiorowy

W piątek 4 stycznia br. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych wydały oświadczenie o podjęciu wspólnych działań na rzecz wzrostu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli...

Brakuje wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z dysfunkcjami – raport NIK

Wczesne wspomaganie rozwoju realizowane w ramach systemu edukacji, polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka w chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez...

Więcej pieniędzy na kształcenie w potrzebnych zawodach

Jak wynika z rozporządzenia w sprawie podziału subwencji oświatowej na 2019 rok, środki przeznaczone na oświatę osiągną wysokość 45 mld 907 mln 494 tys....

Przedświąteczny wolontariat w ponad 6 tys. szkół i przedszkoli

Według danych MEN w akcję „Razem na Święta” zaangażowało się ponad 738 tys. uczniów oraz blisko 75 tys. nauczycieli z 6.071 szkół, przedszkoli i...

W polskich szkołach brakuje edukacji muzycznej

O konieczności poprawy w kwestii nauczania muzyki w przedszkolach i szkołach przekonywali prelegenci w trakcie konferencji zorganizowanej w Warszawie przez Instytut Muzyki i Tańca...

W polskich szkołach brakuje edukacji muzycznej

O konieczności poprawy w kwestii nauczania muzyki w przedszkolach i szkołach przekonywali prelegenci w trakcie konferencji zorganizowanej w Warszawie przez Instytut Muzyki i Tańca...

Senat zatwierdził nowego Rzecznika Praw Dziecka

Wybór Mikołaja Pawlaka na nowego Rzecznika Praw Dziecka przez Sejm odbył się 23 listopada 2018 roku, natomiast zatwierdzenie jego kandydatury przez Senat nastąpiło 12...

Jak łączyć klasy w szkołach specjalnych?

Czy obecne przepisy pozwalają na tworzenie w szkołach specjalnych klas, w których mogłyby się uczyć dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi wspólnie z dziećmi z niepełnosprawnościami...

Problemy z losowym szeregowaniem kandydatów do przedszkola

Korzystanie z opcji losowego szeregowania kandydatów do przedszkola, dostępnej w elektronicznym systemie wspomagającym rekrutację, jest równoznaczne z wprowadzeniem dodatkowego kryterium naboru, które nie ma...

Nierówne traktowanie dzieci

O nierównym traktowaniu dzieci z klas VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów, które startują w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty, pisze w...

Najnowsze artykuły