Newsy edukacyjne

Informacje dotyczące programów edukacyjnych, kampanii społecznych, inicjatyw lokalnych, badań i raportów o tematyce edukacyjnej.

Więcej nauczycieli, etatów i przedszkoli – dane z drugiego roku reformy edukacji

Mamy większą liczbę nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, więcej etatów oraz więcej przedszkoli i przedszkolaków. Nauczyciele i wzrost liczby etatów W porównaniu do roku...

Rusza program dbający o zdrowie psychiczne uczniów

Program certyfikacji Szkół Pozytywnego Myślenia ma swój początek w 2017 roku. Jego celem jest wyróżnienie szkół dbających o dobrostan psychiczny uczniów oraz pomoc w...

Wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2017/2018 – raport GUS

Wychowanie przedszkolne jest pierwszym etapem kształcenia w polskim systemie oświaty. W roku szkolnym 2017/18 obejmowało ono dzieci w wieku 3−6 lat i realizowane było...

Za duża ilość prac domowych – Rzecznik Praw Dziecka pisze do MEN

Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do MEN poruszył temat nakładanych na uczniów dodatkowych, pozaszkolnych obciążeń. W związku z tym, zdaniem RPD, konieczna jest analiza...

Trwają konsultacje w sprawie jakości edukacji włączającej

W propozycjach MEN wskazano m.in. na potrzebę opracowania różnych form materiałów i informacji pomocniczych, które pozwoliłyby na prowadzenie edukacji włączającej czy potrzebę systematycznego zbierania...

Regulaminy oceny pracy nauczycieli będą wycofane

Dyrektorzy szkół nie będą musieli ustalać regulaminów wskaźników oceny pracy nauczycieli odnoszących się do poziomu spełniania kryteriów oceny. Od nowego roku nauczyciel będzie oceniany na...

MNiSW podsumowało rekrutację

To właśnie te studia cieszą się największym zainteresowaniem wśród kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich. Podobna sytuacja była w poprzednim roku akademickim. Z...

Zmiany w szkolnictwie zawodowym (część 12/13)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dn. 25.06.2018 r. zakłada zmianę organizacji...

Zmiany w szkolnictwie zawodowym (część 10/13)

W udostępnionym na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekcie z dn. 25.06.2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty...

DGP: Są problemy ze zmianą nazw przedmiotów

Sytuacja dotyczy zwłaszcza uczniów gimnazjów, którzy musieli wrócić do podstawówki ze względu na nieotrzymanie promocji do następnej klasy. Problem pojawia się także u uczniów...

Najnowsze artykuły