Ustawa o sześciolatkach już w sejmie

Wczoraj na posiedzeniu połączonych sejmowych komisji edukacji i samorządu terytorialnego odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, wprowadzającej zmiany w...

MEN nieugięte w sprawie matury z religii. „To byłoby niezgodne z konstytucją i konkordatem”

Na wczorajszym posiedzeniu sejmowej komisji edukacji MEN po raz kolejny przedstawiło swoje stanowisko w sprawie matury z religii. – Brak religii na maturze nie...

RM przyjęła założenia do projektu nowelizacji Karty Nauczyciela

Podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 23.07.2013 r., Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych...

Wyprawka szkolna 2013. Ile otrzymają uczniowie?

Na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników rząd przeznaczył blisko 180 mln zł, tj. o 52 mln zł więcej niż w zeszłym roku. Dzięki temu pomoc...

Harmonogram poprawkowej matury 2013

Do 10 sierpnia 2013 r. dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych podadzą informację o miejscu przeprowadzenia poprawkowego egzaminu maturalnego. Jego terminy już znamy. ...

Milion złotych dla uczelni z najlepszymi programami kształcenia

Najlepsze programy studiów o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, realizowane na polskich uczelniach, zostaną nagrodzone milionem złotych. Dofinansowanie będzie jednorazowe i trafi do uczelni do...

MEN: dobrze skalkulowaliśmy dotacje na przedszkola

MEN przedstawił kalkulacje, które posłużyły do ustalenia kwot dotacji przedszkolnej. Wynika z nich, że w tym roku na sfinansowanie obniżki opłat samorządy potrzebują łącznie...

Trwają konsultacje społeczne nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym

Otwarcie drogi na studia dla osób z doświadczeniem zawodowym, wprowadzenie obowiązkowych praktyk na studiach na profilach praktycznych, stypendia naukowe od I roku studiów oraz...

Samorządy: za mało pieniędzy na rewolucję w przedszkolach

Najpóźniej do 2 września br. MEN podzieli między gminy dotację, z której samorządy sfinansują obniżkę opłat za opiekę przedszkolną w okresie od września do...

Wyprawka szkolna 2013. Kto otrzyma pomoc?

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie określające szczegółowe zasady realizacji rządowego programu "Wyprawka szkolna". W tym roku pomoc trafi do blisko 600 tys. uczniów. ...

Najnowsze artykuły