10 C
Warszawa
poniedziałek, Czerwiec 25, 2018

Czy szkoły są przygotowane do przyjęcia sześciolatków?

W NIK powstaje raport dotyczący przygotowania szkół do objęcia obowiązkiem szkolnym 6-latków. Izba stwierdziła, że wszystkie skontrolowane placówki będą na to gotowe po wyeliminowaniu...

RPD: przepisy dotyczące konkursów przedmiotowych naruszają zasadę równych szans

Rzecznik Praw Dziecka krytykuje brak jednolitych zasad uczestnictwa w konkursach przedmiotowych. Zdaniem Marka Michalaka obecne przepisy, pozwalające kuratorom oświaty dowolnie ustalać regulaminy konkursów, naruszają...

Nauczyciel nie może odbywać stażu w szkole, którą sam prowadzi

Obowiązujące przepisy nie zabraniają łączenia funkcji organu prowadzącego szkołę z obowiązkami nauczyciela. Taki układ rodzi jednak komplikacje w zakresie awansu zawodowego. Osoba fizyczna będąca...

Samorządy: edukacja potrzebuje zdecydowanej deregulacji, nie tylko w bibliotekach

Samorządy pozytywnie oceniają projekt tzw. ustawy samorządowej, przygotowany przez ministerstwo administracji i cyfryzacji. Apelują jednak o bardziej zdecydowane działania deregulacyjne, szczególnie w obszarze edukacji...

RPD interweniuje w sprawie ciężkich tornistrów

Aż 8% szkół nie zapewnia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych – alarmuje Rzecznik Praw Dziecka, powołując się na wyniki najnowszej kontroli...

Mniej kuratorium w awansie zawodowym nauczycieli

Nowelizacja Karty nauczyciela ograniczy rolę kuratorium oświaty w procedurze awansu zawodowego nauczycieli. Przedstawiciele kuratora będą zapraszani do komisji tylko w charakterze obserwatorów, a nadzór...

Prace nad zmianami w egzaminie maturalnym dobiegają końca

MEN informuje, że w kwietniu zostanie podpisana nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów...

Nowoczesny system wspomagania szkół – zadania poradni i bibliotek pedagogicznych

Obecny rok szkolny 2012/2013 to pierwszy etap tworzenia nowoczesnego systemu wspomagania szkół i placówek. Jego budowa zakończy się za trzy lata - od 1...

Dokumentowanie kwalifikacji zawodowych – nowelizacja przepisów o świadectwach

Zmiany w systemie kształcenia zawodowego spowodowały konieczność określenia sposobu dokumentowania potwierdzanych kwalifikacji zawodowych. To główny powód wydania nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów i...

Kształcenie uczniów przebywających w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

Resort edukacji wydał nowe przepisy regulujące organizację nauczania w przedszkolach i szkołach działających w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej. Elastyczne regulacje mają ułatwić...

Najnowsze artykuły