Sprawdzian 2013 – znamy wstępne wyniki

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej wstępne wyniki tegorocznego sprawdzianu w zestawieniu ogólnopolskim. Uczniowie poznają swoje indywidualne wyniki do końca czerwca za...

STO: za mniejsze klasy zapłacą samorządy

Społeczne Towarzystwo Oświatowe pozytywnie ocenia rozwiązania zaproponowane przez MEN w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Ostrzega jednak, że bez zwiększenia subwencji oświatowej organy...

Więcej uczniów otrzyma wyprawkę

W 2013 roku na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców rząd chce przeznaczyć blisko 180  mln zł. To aż o 52 mln złotych więcej...

PAN: najpierw zreformujmy nauczanie, potem zaprośmy sześciolatki

Forsowanie źle przygotowanej reformy to przejaw niedojrzałości politycznej i bezmyślności ministerstwa edukacji - tak naukowcy z Polskiej Akademii Nauk oceniają ministerialne propozycje dotyczące obniżenia...

„Solidarność” oświatowa: w Finlandii szkoła zaczyna się później, a wyniki są lepsze

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się obligatoryjnemu obniżaniu wieku szkolnego z 7 do 6 lat. Zdaniem związkowców decyzję w tej sprawie...

W sejmie podsumowano finansowe zaangażowanie państwa w edukację uczniów mniejszości

Resort edukacji przedstawił dane obrazujące wydatki poniesione na wspieranie edukacji uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych, w tym na podręczniki i organizację zajęć...

Reforma przedszkolna skomplikuje rozliczanie nauczycielskich urlopów?

Projekt zmian w ustawie o systemie oświaty zakłada, że w miejsce oddziałów przedszkolnych powstaną zespoły szkolno-przedszkolne. Nie wiadomo jednak, jak będą rozliczane urlopy nauczycieli...

Szkoła powinna wychowywać świadomych uczestników ruchu drogowego

Szkoła powinna położyć większy nacisk na kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego – uważa poseł...

Oświadczenie MEN w sprawie błędu na egzaminie maturalnym

W związku z błędem w zadaniu nr 2 na egzaminie maturalnym z informatyki na poziomie rozszerzonym szefowa resortu edukacji zobowiązała dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej...

Opłaty w postępowaniu związanym z przyjęciem na studia w roku akademickim 2013/2014

Maksymalne opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2013/2014 nie zmieniły się w stosunku do takich opłat wnoszonych przez zdających...

Najnowsze artykuły