Dokumentowanie kwalifikacji zawodowych – nowelizacja przepisów o świadectwach

Zmiany w systemie kształcenia zawodowego spowodowały konieczność określenia sposobu dokumentowania potwierdzanych kwalifikacji zawodowych. To główny powód wydania nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów i...

Kształcenie uczniów przebywających w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

Resort edukacji wydał nowe przepisy regulujące organizację nauczania w przedszkolach i szkołach działających w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej. Elastyczne regulacje mają ułatwić...

Gminy za zmianami w funkcjonowaniu bibliotek szkolnych

Związek Gmin Wiejskich RP zabrał głos w sprawie projektu zmian w funkcjonowaniu bibliotek szkolnych i publicznych. Zdaniem Mariusza Poznańskiego, przewodniczącego ZGW, obowiązujące ustawodawstwo powinno...

MEN: brak przepisów o awansie zawodowym nie zaburza trwających staży nauczycieli

Brak rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli nie zaburza trwających i zakończonych staży - przekonuje podsekretarz stanu w MEN Przemysław Krzyżanowski. Nowe rozporządzenie ma...

WSA: gmina nie może ingerować w proces zatrudniania nauczycieli

Organ prowadzący nie ma uprawnień do ustalania wytycznych dotyczących wewnętrznej organizacji pracy szkoły, nie może wydawać zarządzeń dotyczących sposobu sporządzania arkuszy organizacyjnych czy...

Organizacja kształcenia w podmiotach leczniczych – nowe przepisy wykonawcze

W dniu 10 stycznia 2013 r. minister edukacji podpisała rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach...

Zbliża się termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych

Do 7 lutego uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych oraz absolwenci, który szkołę ukończyli we wcześniejszych latach, mają czas na złożenie ostatecznej deklaracji wyboru obowiązkowych...

Mniej biurokracji w pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W dniu 12 grudnia do konsultacji społecznych przekazany został projekt rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i...

Resort edukacji przygotowuje nowe wzory świadectw i arkuszy ocen

W dniu 20 listopada 2012 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych skierowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i...

Resort chce poprawić nadzór pedagogiczny

Po niespełna trzech latach od ustanowienia nowego systemu nadzoru pedagogicznego MEN zdecydował się na pierwsze zmiany. - Zebrane w trakcie stosowania rozporządzenia doświadczenia i...

Najnowsze artykuły