25 C
Warszawa
niedziela, Lipiec 22, 2018

Projekty aktów prawnych

  Informacje o procesie legislacyjnym i tworzeniu nowego prawa.   W tej zakładce piszemy o projektach ustaw i rozporządzeń, konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych, pracach w komisjach sejmowych, głosowaniach i poprawkach w Sejmie i Senacie.  

Wyjaśnienia MEN: jak ustalić łączone pensum?

Dnia 01.09.2018 r. wejdzie w życie ... (...) nowy przepis art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela, w brzmieniu nadanym przez ustawę o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.)....

Ocena pracy nauczycieli – projekt nowych przepisów

Równocześnie zacznie obowiązywać nowe ... (...) rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu...

Awans zawodowy nauczycieli – projekt rozporządzenia

MEN skierowało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ... (...) rozporządzenia (z dn. 19.03.) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Wydanie nowych...

Lekcje wychowawcze z katechetą?

Do konsultacji i uzgodnień trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Umożliwienie powierzenia przez...

Projekt podziału subwencji oświatowej

Jak będzie wyglądał algorytm na 2018 rok? Co przewiduje ustawa budżetowa na następny rok? Jakie nowości wprowadzi rozporządzenie do systemu edukacji? Kwota subwencji przypadająca na...

Subwencja oświatowa 2018

Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk sejmowy nr 1876) przewiduje, że  ... (...) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) zaplanowana...

Finansowanie zadań oświatowych na 2018 rok

Sejm 27.10.2017 r. przyjął przygotowany przez MEN rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Ustawa obejmuje zmiany... (...) w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta...

Nowy akt wykonawczy – dotyczący oceny pracy nauczycieli

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji jest dostępny... (...) projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 09.12.2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania...

Zmiany w szkolnictwie wyższym

Mają to być prestiżowe szkoły wyższe, kształcące na bardzo wysokim poziomie akademickim, a jednocześnie na szeroką skalę prowadzące zaawansowane badania naukowe. W miesiącu wrześniu br....

Specjalny dodatek dla wyróżniających się nauczycieli

Nauczyciel dyplomowany, z co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole, od dnia ... (...) nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego i z najwyższą oceną pracy, będzie mógł otrzymać...

Najnowsze artykuły