Projekty aktów prawnych

  Informacje o procesie legislacyjnym i tworzeniu nowego prawa.   W tej zakładce piszemy o projektach ustaw i rozporządzeń, konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych, pracach w komisjach sejmowych, głosowaniach i poprawkach w Sejmie i Senacie.  

Solidarna Polska chce 20-godzinnego pensum dla pedagogów i psychologów szkolnych

Ministerstwo zbagatelizowało problem pensum dydaktycznego zatrudnionych w szkole pedagogów i psychologów – uważa Solidarna Polska. Posłowie tego klubu złożyli w sejmie projekt zmian w...

Nowe zasady bezpieczeństwa w szkołach cz. 1

Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych został przekazany projekt nowego rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach....

Senat za podziałem sześciolatków na dwie tury

Senat przyjął w piątek (20.09) bez poprawek projekt ustawy, która zakłada, że sześciolatki urodzone w pierwszej połowie 2008 r. zostaną objęte obowiązkiem szkolnym we...

Szkoły: kolejne propozycje zmian przepisów od września 2019 roku

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt z dn. 19.12.2018 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. Jak wskazuje uzasadnienie do tego...

Sejm zajmie się zmianami dotyczącymi sześciolatków

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zakładający ograniczenie liczebności klas w szkołach podstawowych i zmiany w obowiązku szkolnym sześciolatków, trafił już do sejmu....

MEN wycofuje się z części zmian w awansie zawodowym

Przedstawiciele kuratorium oświaty pozostaną członkami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoływanych dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego. MEN uwzględnił uwagi zgłoszone przez...

MEN: od roku szkolnego 2016/2017 nie będzie sprawdzianu szóstoklasisty

Likwidację sprawdzianu przeprowadzanego dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej zapowiedziała wczoraj w telewizji TVN24 minister edukacji narodowej Anna Zalewska.  ...

Nowelizacja Karty Nauczyciela – od września nie będzie godzin karcianych

Zmiany sposobu realizowania tygodniowego czasu pracy nauczycieli to najważniejsza zmiana w nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela.   Prezydent RP Andrzej Duda podpisał...

Ustawa wprowadzi zakaz przekazywania szkół spółkom komunalnym

MEN zamierza wprowadzić do ustawy o systemie oświaty przepis zakazujący przekazywania szkół gminnym spółkom komunalnym. Takie działanie jest sprzeczne z wolą ustawodawcy i ma...

Zmiany w szkolnictwie zawodowym (część 3/13)

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został ... (...) udostępniony projekt z dn. 25.06.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty...

Najnowsze artykuły