Projekty aktów prawnych

  Informacje o procesie legislacyjnym i tworzeniu nowego prawa.   W tej zakładce piszemy o projektach ustaw i rozporządzeń, konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych, pracach w komisjach sejmowych, głosowaniach i poprawkach w Sejmie i Senacie.  

ZNP: w projekcie zmian w KN nie chodzi o jakość nauczania, tylko o oszczędności

Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje ministerialne propozycje zmian w Karcie nauczyciela. W opublikowanej wczoraj opinii do projektu MEN związkowcy sprzeciwiają zmianom w ewidencji czasu pracy...

Punkty przedszkolne zorganizują wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Od 1 września 2013 r. każde małe dziecko, u którego stwierdzono niepełnosprawność, będzie mogło zostać objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju także w innych formach wychowania...

Na zmianach w Karcie nauczyciela najwięcej stracą stażyści?

Projekt nowelizacji KN zakłada uelastycznienie sposobu rozliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli. Ta zmiana może uderzyć po kieszeni najkrócej pracujących pedagogów.  ...

Dobry Maharadża uratował ponad tysiąc polskich dzieci. Sejm uczci jego pamięć

Posłowie rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Jam Saheba Digvijay Sinhji, który bezinteresownie pomógł ponad tysiącowi polskich dzieci ewakuowanych z ZSRR po 1941...

Resort edukacji przygotowuje nowe wzory świadectw i arkuszy ocen

W dniu 20 listopada 2012 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych skierowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i...

RPD: edukacja muzyczna w szkołach artystycznych sprawi spory problem uczniom

Na stronie Rzecznika Praw Dziecka opublikowane zostało wystąpienie Rzecznika, Pana Marka Michalaka, do Prof. dr hab. Piotra Glińskiego, I Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury...

MEN nieugięte w sprawie ustawowego zakazu udzielania korzyści za wybór podręcznika

Czy zakaz wręczania szkołom i nauczycielom korzyści majątkowych w zamian za wybór podręcznika powinien znaleźć się w ustawie o systemie oświaty? MEN uważa, że...

Ustawa wprowadzi zakaz przekazywania szkół spółkom komunalnym

MEN zamierza wprowadzić do ustawy o systemie oświaty przepis zakazujący przekazywania szkół gminnym spółkom komunalnym. Takie działanie jest sprzeczne z wolą ustawodawcy i ma...

Rzecznik Praw Dziecka przeciwny zwiększaniu liczebności klas I-III

Rzecznik Praw Dziecka broni dotychczasowych przepisów ograniczających liczebność klas I-III szkoły podstawowej do 25 uczniów. Marek Michalak zwrócił się w tej sprawie do przewodniczącego...

Egzamin gimnazjalny i maturalny – będą nowe przepisy

MEN pracuje nad projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, które ma wejść w życie 01.01.2017 r. Zastąpi...

Najnowsze artykuły