Projekty aktów prawnych

  Informacje o procesie legislacyjnym i tworzeniu nowego prawa.   W tej zakładce piszemy o projektach ustaw i rozporządzeń, konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych, pracach w komisjach sejmowych, głosowaniach i poprawkach w Sejmie i Senacie.  

Awans zawodowy nauczycieli – projekt rozporządzenia

MEN skierowało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ... (...) rozporządzenia (z dn. 19.03.) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Wydanie nowych...

Zmiany w szkolnictwie zawodowym (część 5/13)

W udostępnionym na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekcie z dn. 25.06.2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty...

Senat wprowadził dwie poprawki do nowelizacji Kodeksu karnego

We wczorajszym głosowaniu Senat wprowadził dwie poprawki do noweli Kodeksu karnego, która m.in. wydłuża okres przedawnienia karalności przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletnich. ...

Zmiany w klasyfikacji dochodów i wydatków – nowelizacja rozporządzenia

Od 01 stycznia 2017 r. wejdą w życie zmiany opisane w poniżej, wynikające z rozp. MF z dn. 25.07.2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie...

Rekrutacja do szkół i przedszkoli – omówienie projektu nowelizacji u.s.o.

Pod koniec sierpnia br. MEN skierowało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, którego zasadniczym celem jest wykonanie wyroku...

MEN chce zmian w przepisach dot. przeprowadzania egzaminów

Według aktualnych regulacji, do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego powołuje się zespół egzaminacyjny, którego przewodniczącym jest dyrektor szkoły, w której przeprowadzany...

Samorządy: za mało pieniędzy na rewolucję w przedszkolach

Najpóźniej do 2 września br. MEN podzieli między gminy dotację, z której samorządy sfinansują obniżkę opłat za opiekę przedszkolną w okresie od września do...

MEN nieugięte w sprawie ustawowego zakazu udzielania korzyści za wybór podręcznika

Czy zakaz wręczania szkołom i nauczycielom korzyści majątkowych w zamian za wybór podręcznika powinien znaleźć się w ustawie o systemie oświaty? MEN uważa, że...

Gminy za przyjęciem zmian w Karcie nauczyciela

"Zmiany w projekcie nowelizacji Karty nauczyciela są dalece niesatysfakcjonujące i różnią się od projektu samorządowego" - napisali w oświadczeniu uczestnicy XIV Kongresu Gmin Wiejskich....

Budżet państwa 2019

Rząd przesłał do sejmu projekt ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864). Przewiduje on m.in. wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej, w tym pieniądze na...

Najnowsze artykuły