Projekty aktów prawnych

  Informacje o procesie legislacyjnym i tworzeniu nowego prawa.   W tej zakładce piszemy o projektach ustaw i rozporządzeń, konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych, pracach w komisjach sejmowych, głosowaniach i poprawkach w Sejmie i Senacie.  

Solidarna Polska chce 20-godzinnego pensum dla pedagogów i psychologów szkolnych

Ministerstwo zbagatelizowało problem pensum dydaktycznego zatrudnionych w szkole pedagogów i psychologów – uważa Solidarna Polska. Posłowie tego klubu złożyli w sejmie projekt zmian w...

Nauczyciele zakładów poprawczych będą oceniani na podstawie nowych przepisów

Dyrektor szkoły działającej w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich będzie oceniany przez dyrektora tego zakładu lub schroniska, a nie, jak obecnie, przez ministra...

ZNP: w projekcie zmian w KN nie chodzi o jakość nauczania, tylko o oszczędności

Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje ministerialne propozycje zmian w Karcie nauczyciela. W opublikowanej wczoraj opinii do projektu MEN związkowcy sprzeciwiają zmianom w ewidencji czasu pracy...

MEN: komisja dyscyplinarna I instancji powinna działać przy organie prowadzącym szkołę

Projekt nowelizacji Karty nauczyciela zakłada zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli. Zdaniem MEN obecne regulacje mają wiele wad, o czym świadczą liczne zastrzeżenia co do...

Mniej biurokracji w pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W dniu 12 grudnia do konsultacji społecznych przekazany został projekt rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i...

Resort edukacji przygotowuje nowe wzory świadectw i arkuszy ocen

W dniu 20 listopada 2012 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych skierowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i...

Resort chce poprawić nadzór pedagogiczny

Po niespełna trzech latach od ustanowienia nowego systemu nadzoru pedagogicznego MEN zdecydował się na pierwsze zmiany. - Zebrane w trakcie stosowania rozporządzenia doświadczenia i...

Najnowsze artykuły