Samorząd

Nowości prawne i informacje dotyczące roli i zadań samorządu w systemie oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o polityce oświatowej państwa, zarządzaniu oświatą, finansach, nadzorze w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, pomocy materialnej dla uczniów.

Przeniesienie szkoły do innej gminy, a dotacje oświatowe

„Prowadzę od kilku lat niepubliczną szkołę podstawową - organ prowadzący osoba fizyczna. Zgodnie z ustawą złożyłam do 30 września wniosek do budżetu gminy o...

MEN proponuje związkowcom powołanie zespołów merytorycznych

W czwartek 16 lipca 2015 r. minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska spotkała się z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych. Nie doszło jednak do porozumienia. ...

Rząd przeciwny uznaniu gwary śląskiej za język regionalny

Problem statusu mowy śląskiej zdominował ostatnie posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Czy śląski zasługuje na status języka regionalnego, a więc i na...

Ochrona danych osobowych w szkole zaocznej

„Czy zgodny z RODO jest nakaz starosty o przesyłaniu w dniu zajęć w szkole zaocznej listy z podpisami słuchaczy?” Jest to zgodne z rozporządzeniem Parlamentu...

Ustawa rekrutacyjna – konferencje dla samorządowców

ORE zaprasza przedstawicieli j.s.t. odpowiedzialnych za planowanie i organizację oświaty na jednodniowe konferencje dotyczące realizacji przepisów ustawy rekrutacyjnej, w tym ochrony danych osobowych i...

Uproszczenie procedur administracyjnych dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w UE

Sejm przyjął ustawę o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE. Ma ona poprawić mobilność specjalistów w ramach wewnętrznego rynku UE. ...

RPO: Paraliż TK jest groźny dla wszystkich obywateli

Wśród 30 spraw oczekujących na rozpoznanie przez Trybunał Konstytucyjny, które mają szczególne znaczenie dla obywateli, dwie dotyczą edukacji, a jedna – dostępu do informacji...

ZNP: bezpłatne użyczenie budynku szkoły narusza interes publiczny

Związek Nauczycielstwa Polskiego chce, by prokuratura przyjrzała się działaniom wójta, który bezpłatnie użyczył budynku szkoły firmie prowadzącej działalność handlowo-usługową.  ...

Zarządzanie budżetem – rozliczanie dotacji celowych i podmiotowych

"Samorządowa instytucja kultury - biblioteka gminna posiadająca osobowość prawną, zatrudniającą 5 osób pozyskuje środki finansowe z różnych projektów. Są to dotacje na konkretny cel;...

Zmiany związane z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – klasyfikacja budżetowa

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w rozp. MF z dn. 02.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących...

Najnowsze artykuły