Samorząd

Nowości prawne i informacje dotyczące roli i zadań samorządu w systemie oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o polityce oświatowej państwa, zarządzaniu oświatą, finansach, nadzorze w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, pomocy materialnej dla uczniów.

Rząd przełożył reformę edukacji przedszkolnej, powstanie nowy projekt ustawy

Samorządy nie otrzymają w tym roku pieniędzy na rozwój edukacji przedszkolnej. Rząd zalecił przygotowanie nowego projektu ustawy. Powodem są m.in. rozbieżności między ministrem  finansów...

Samorządy otrzymają dodatkowe środki z UE na modernizację oddziałów przedszkolnych

Już od lipca 2013 roku samorządy będą mogły składać wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych przeznaczonych na wsparcie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. ...

Nauczycielski dodatek uzupełniający w TK

W dniu 11 kwietnia 2013 r.  Trybunał Konstytucyjny orzeknie, czy obowiązek wypłacania nauczycielom dodatku uzupełniającego przez jednostki samorządu terytorialnego jest zgodny z Konstytucją. ...

Samorządy: edukacja potrzebuje zdecydowanej deregulacji, nie tylko w bibliotekach

Samorządy pozytywnie oceniają projekt tzw. ustawy samorządowej, przygotowany przez ministerstwo administracji i cyfryzacji. Apelują jednak o bardziej zdecydowane działania deregulacyjne, szczególnie w obszarze edukacji...

Gminy za zmianami w funkcjonowaniu bibliotek szkolnych

Związek Gmin Wiejskich RP zabrał głos w sprawie projektu zmian w funkcjonowaniu bibliotek szkolnych i publicznych. Zdaniem Mariusza Poznańskiego, przewodniczącego ZGW, obowiązujące ustawodawstwo powinno...

RPO: Gminy zbyt pochopnie likwidują szkoły

Jutro mija ustawowy termin, w którym gminy muszą zawiadomić rodziców o planowanej likwidacji szkoły. W tym roku zamkniętych może zostać nawet 800 placówek, do...

Najnowsze artykuły