Uczniowie

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia uczniów. W tej zakładce piszemy m.in. o kształceniu i egzaminach, pomocy materialnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

MRPiPS: pomoc dla 3 milionów uczniów

Rodzice złożyli ponad 2,94 mln wniosków, w tym ponad 51% online, a ponad 2,96 miliona dzieci otrzymało wsparcie z rządowego programu „Dobry Start”. Jak informuje...

Kalendarz szkolny MEN

Wiadomo już, ile dzieci, które przymusowo poszły do szkoły w wieku 6 lat, będzie powtarzać klasę. Decyzja tym razem należała do rodziców. Na początku...

MEN: ubezpieczenia NNW uczniów w szkołach

To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko, i to od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz oferty – podkreśla MEN...

Szkolne krajoznawstwo na nowych zasadach

Dnia 02.06.2018 r. weszło w życie rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, które...

Zmiany w szkolnictwie zawodowym (część 13/13)

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dn. 25.06.2018 r. wskazuje,...

300+: Ćwierć mld zł wypłacono w programie Dobry start

Resort polityki społecznej poinformował, że do 10 sierpnia wypłacono już ponad 848,6 tys. świadczeń z programu „Dobry Start”. Zatem ćwierć miliarda złotych wsparcia dla...

300+: Który z rodziców składa wniosek w programie Dobry Start?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start", którego celem jest zakup wyprawki szkolnej,  może być złożony przez rodziców – wniosek powinno złożyć jedno...

MRPiPS: świadczenie 300+ otrzyma 4,6 mln uczniów

Program „Dobry Start” powszechnie znany jako 300+ jest kolejnym elementem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. W praktyce świadczenie Dobry Start to...

300 zł na każde dziecko uczące się w szkole

W dniu 30 maja 2018 roku został ustanowiony program "Dobry Start" - Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych...

Wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych

„Prowadzę niepubliczne przedszkole specjalne dla dzieci z autyzmem, jakiś czas temu przyjęliśmy dziecko z autyzmem, które jest agresywne w stosunku do innych dzieci jak...

Najnowsze artykuły