Uczniowie

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia uczniów. W tej zakładce piszemy m.in. o kształceniu i egzaminach, pomocy materialnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów – nowe rozporządzenie

1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozp. MSiT z dn. 8.12.2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz.U....

RPD: dzieci nie powinny mieć dostępu do e-papierosów

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do ministra zdrowia w sprawie wprowadzenia regulacji ograniczającej dostęp małoletnich do papierosów elektronicznych, a także zakazu ich...

Wyprawka szkolna 2015/2016 będzie kosztować 51 mln zł

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie rządowego programu „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2015/2016. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 51 mln zł. ...

Zakończyły się ferie zimowe

Wczoraj 27.02. w poniedziałek rano do szkół po dwutygodniowej przerwie wrócili uczniowie z czterech województw (zachodniopomorskiego, mazowieckiego, opolskiego i dolnośląskiego), którzy ferie rozpoczęli 11...

MRPiPS: świadczenie 300+ otrzyma 4,6 mln uczniów

Program „Dobry Start” powszechnie znany jako 300+ jest kolejnym elementem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. W praktyce świadczenie Dobry Start to...

MEN: działamy na rzecz popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży

"MEN podejmuje konkretne działania zmierzające do podkreślenia znaczenia ruchu w życiu młodego człowieka i kształtowania u niego zdrowych nawyków" - tak resort odpowiada na...

RPD ma uwagi do nowych przepisów dotyczących indywidualnego nauczania

Zdaniem Marka Michalaka projekt rozporządzenia w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży wymaga poprawek. Rzecznik proponuje m.in. zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć. ...

Egzamin maturalny w 2014 r. – terminy

5 maja 2014 r. rozpoczną się matury. Do egzaminów przystąpi prawie 334 tysiące uczniów. Na stronie internetowej MEN zamieszczono podstawowe informacje na temat tegorocznych...

UOKiK: rodzic to konsument, ma swoje prawa

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego już w najbliższy wtorek. MEN i UOKiK przypominają rodzicom, by podczas kompletowania szkolnych wyprawek pamiętali o prawach konsumentów. ...

22 września to ostateczny termin składania wniosków o wyprawkę szkolną

Do 22 września br. wojewodowie muszą przekazać do MEN informacje o liczbie uczniów objętych programem - przypomina MEN. Kończy się więc możliwość składania wniosków...

Najnowsze artykuły