Uczniowie

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia uczniów. W tej zakładce piszemy m.in. o kształceniu i egzaminach, pomocy materialnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

XVII Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych – wyniki

Liceum w Warszawie i technikum w Nowym Sączu – to zwycięzcy 17. edycji Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, przygotowywanego przez miesięcznik „Perspektywy”. ...

MEN zaangażuje się w przygotowanie podręczników do nauki języka ukraińskiego

W reakcji na wystąpienie RPO ministerstwo edukacji obiecało, że zaangażuje się w prace zmierzające do  przygotowania podręczników do nauki języka ukraińskiego – jako języka...

Święto Niepodległości – apel prezydenta RP do uczniów i nauczycieli

"Wolność, którą mamy na co dzień, trzeba szanować i pielęgnować" - pisze prezydent Bronisław Komorowski w liście do uczniów, nauczycieli i rodziców. I zachęca...

Wystąpienie RPD w sprawie ulgowych przejazdów dla uczniów

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do MEN o podjęcie działań legislacyjnych, które zapewnią wszystkim uczniom mającym obywatelstwo polskie równy dostęp do ulg...

Czas na wakacyjne niespodzianki (blisko nas)

Raj na ziemi, a nawet dwa - jeden w Czechach, drugi na Słowacji. Skały, wąwozy, jaskinie, wodospady, jeziora, stare zamczyska… Jeżeli taki opis współgra z...

Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – nowe przepisy

Wydanie powyższego aktu wykonawczego jest związane ze zmianami w strukturze szkolnictwa wprowadzonymi na podstawie ustawy z dn. 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z...

Od 1 września 2015 r. obowiązkowe lekcje języka obcego w przedszkolach

Wprowadzenie obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego w przedszkolach - taką zmianę przewiduje ministerialny projekt nowelizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.  ...

Pomysły na usportowienie młodzieży: Narodowa Baza Talentów i SKS-y

Reaktywacja Szkolnych Klubów Sportowych (SKS) oraz stworzenie Narodowej Bazy Talentów – o tych pomysłach dyskutowano podczas debaty „Kształcenie dzieci i młodzieży w ramach zajęć...

Sprawdzian szóstoklasisty tuż-tuż!

W środę 1 kwietnia szóstoklasiści przystąpią do sprawdzianu. Prace szóstoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez o.k.e. do 29 maja br. ...

CKE przeanalizowała osiągnięcia tegorocznych absolwentów podstawówek i gimnazjów

Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne opracowały szczegółowe sprawozdania ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych w 2014 roku.  ...

Najnowsze artykuły