Uczniowie

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia uczniów. W tej zakładce piszemy m.in. o kształceniu i egzaminach, pomocy materialnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Nie będzie matury z religii i edukacji seksualnej od przedszkola

W dn. 6.06.2013 r. MEN zorganizowało spotkanie z przedstawicielami Episkopatu Polski, podczas którego zostały omówione dwa tematy: kwestie związane z religią na maturze oraz...

Wyprawka szkolna 2013. Kto otrzyma pomoc?

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie określające szczegółowe zasady realizacji rządowego programu "Wyprawka szkolna". W tym roku pomoc trafi do blisko 600 tys. uczniów. ...

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2014/2015

Do szkół na terenie całego kraju wróciło 4 763 600 uczniów - podaje MEN. Zajęcia w tym roku szkolnym potrwają do 26 czerwca 2015...

Wyprawka szkolna na rok 2013/2014

W ramach programu "Wyprawka szkolna" rząd przeznaczy 180 mln zł na wsparcie w zakupie podręczników. Pomoc obejmie ponad 575 tys. uczniów. ...

Konkurs dla projektantów odzieży na liście olimpiad zwalniających z egzaminu zawodowego

CKE uzupełniła wykaz olimpiad i turniejów, których laureaci i finaliści są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego, o dwa dodatkowe konkursy związane z branżą...

Karta Dużej Rodziny w sejmie – uprawnienia rodzin wielodzietnych od 1 stycznia 2015 r.

4 grudnia br. w sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Rząd proponuje, aby od 1 stycznia 2015 r....

Wolontariat będzie jednolicie punktowany przy rekrutacji do szkół

Nowe przepisy wykonawcze dotyczące rekrutacji do szkół zapewnią równe traktowanie uczniów angażujących się w działalność społeczną, w tym w różne formy wolontariatu. ...

RPD: samotny ojciec będzie miał prawo do zasiłku macierzyńskiego

Rząd przygotował projekt ustawy, która pozwoli uzyskać m.in. samotnym ojcom urlop rodzicielski i zasiłek z tego tytułu w przypadku śmierci matki - informuje rzecznik...

Zintegrowany System Kwalifikacji – jakie korzyści dla pracownika i pracodawcy?

Jednym z celów ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jest wprowadzenie przejrzystego opisu kwalifikacji, a tym samym zwiększenie uczestnictwa Polaków w uczeniu się przez całe...

MEN: będzie pomoc dla rodzin uczniów poszkodowanych przez huragan

Rodziny uczniów, które ucierpiały podczas huraganu, mogą otrzymać dodatkowe wsparcie w formie zasiłku szkolnego - informuje MEN.   Wysokość jednorazowego...

Najnowsze artykuły