Uczniowie

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia uczniów. W tej zakładce piszemy m.in. o kształceniu i egzaminach, pomocy materialnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego zgodne z planem

Jak czytamy na stronie MEN, przygotowania uczniów, którzy przystąpią do egzaminu ósmoklasisty rozpoczęły się już w 2017 roku i wymagały zmian w podstawie programowej...

MEN odpowiada na apel NIK w sprawie „zawieszenia” obowiązkowej matury z matematyki

Wtedy, jak pamiętamy, decyzji bez żadnego uzasadnienia naukowego – tak Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada na sugestię Naczelnej Izby Kontroli. W dniu 19 lutego NIK opublikował...

Egzamin ósmoklasisty, a egzamin maturalny

Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty określa art. 44zs – 44zza ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) oraz...

Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do MEN o wytyczne dot. prac domowych

- Nasze dzieci są przemęczone i zniechęcone do zajęć szkolnych. Nie są w stanie wypocząć, nie rozwijają swoich pasji. My sami musimy poświęcać wolny...

Wygraj Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego

Do wygrania atrakcyjne nagrody pieniężne oraz zwiedzanie siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub w Strasburgu. Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego jest przyznawana od...

Współpraca MEN i MON przy organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

15 stycznia br. wiceminister Maciej Kopeć wraz z sekretarzem stanu w MON, Wojciechem Skurkiewiczem, podpisali porozumienie w sprawie współpracy przy organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego...

W szkołach właśnie rozpoczęły się ferie zimowe 2019!

Najwcześniej rozpoczną je uczniowie już dziś - 14 stycznia. Niektórzy będą musieli poczekać do 24 lutego. Kiedy u Ciebie wypadają ferie zimowe? Sprawdź u...

Numer PESEL niezbędny do wydania mLegitymacji

mLegitymacja już działa Dnia 20.10.2018 r. weszło w życie rozporządzenie MEN z dn. 16.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków...

Rodzice: Obowiązek alimentacyjny – dostarczanie środków utrzymania rodzinie

I co dalej z tymi alimenciarzami? Jak skutecznie egzekwować alimenty od rodziców niepłacących na swoje dzieci? „Czy np. dziecko pełnoletnie uczące się w prywatnej uczelni...

Rzecznik Praw Dziecka apeluje o przeciwdziałanie cyberprzemocy

Według Marka Michalaka, najważniejsze punkty to konieczność wprowadzenia skutecznych narzędzi technologicznych oraz rzeczowe przeszkolenie nauczycieli i pracowników oświaty. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do...

Najnowsze artykuły