Uczniowie

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia uczniów. W tej zakładce piszemy m.in. o kształceniu i egzaminach, pomocy materialnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rusza kampania edukacyjna „Dobrze Cię widzieć”

Kampanię zainaugurowało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Sprawiedliwości. Ambasadorem akcji jest Cezary Pazura. Aktor wystąpił w specjalnym spocie promującej akcje. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości...

Komunikat Rzecznika Praw Dziecka

„Pracownicy oświaty nie tylko przekazują wiedzę i kształtują kompetencje społeczne, często stają się również powiernikami młodych ludzi – ich przyjaciółmi i nierzadko jedynymi dorosłymi...

Dzieci wciąż bez rzecznika

To już druga taka sytuacja. Na wcześniejszym głosowaniu, które odbyło się w połowie września, żaden z kandydatów na RPD nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości...

Rządowa pomoc dla uczniów i ich rodziców

W poniedziałek, 17.09.2018 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Celem...

MRPiPS: pomoc dla 3 milionów uczniów

Rodzice złożyli ponad 2,94 mln wniosków, w tym ponad 51% online, a ponad 2,96 miliona dzieci otrzymało wsparcie z rządowego programu „Dobry Start”. Jak informuje...

Kalendarz szkolny MEN

Wiadomo już, ile dzieci, które przymusowo poszły do szkoły w wieku 6 lat, będzie powtarzać klasę. Decyzja tym razem należała do rodziców. Na początku...

MEN: ubezpieczenia NNW uczniów w szkołach

To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko, i to od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz oferty – podkreśla MEN...

Szkolne krajoznawstwo na nowych zasadach

Dnia 02.06.2018 r. weszło w życie rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, które...

300+: Ćwierć mld zł wypłacono w programie Dobry start

Resort polityki społecznej poinformował, że do 10 sierpnia wypłacono już ponad 848,6 tys. świadczeń z programu „Dobry Start”. Zatem ćwierć miliarda złotych wsparcia dla...

300+: Który z rodziców składa wniosek w programie Dobry Start?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start", którego celem jest zakup wyprawki szkolnej,  może być złożony przez rodziców – wniosek powinno złożyć jedno...

Najnowsze artykuły