Uczniowie

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia uczniów. W tej zakładce piszemy m.in. o kształceniu i egzaminach, pomocy materialnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Prace nad zmianami w egzaminie maturalnym dobiegają końca

MEN informuje, że w kwietniu zostanie podpisana nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów...

Kształcenie uczniów przebywających w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

Resort edukacji wydał nowe przepisy regulujące organizację nauczania w przedszkolach i szkołach działających w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej. Elastyczne regulacje mają ułatwić...

RPO o statusie prawnym niepełnoletnich uczniów

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do MEN z wnioskiem o interpretację przepisów prawa oświatowego dotyczących statusu prawnego pełnoletnich uczniów. W piśmie z dn. 18.05.2012...

Najnowsze artykuły