Uczniowie

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia uczniów. W tej zakładce piszemy m.in. o kształceniu i egzaminach, pomocy materialnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jak uczyć przyrody w liceum? IBE opublikował poradnik dla nauczycieli i dyrektorów

Przedmiot przyroda pojawi się w technikach i liceach od roku szkolnego 2013/2014. Zajęcia z niego od drugiej klasy będą mieli ci uczniowie, którzy nie...

Zbliżają się terminy zgłaszania kandydatów do stypendiów PRM i MEN

Najzdolniejsi uczniowie mogą otrzymać stypendium ministra edukacji narodowej lub premiera. Pierwsze przyznawane jest np. laureatom olimpiad, konkursów na prace naukowe albo za wybitne osiągnięcia...

PiS: prawo do ulgowych biletów powinni mieć także uczniowie i nauczyciele szkół polonijnych

Uczniowie polonijnych szkół społecznych, przyjeżdżający do Polski na wakacje czy obozy, nie mają prawa do ulg komunikacyjnych i zniżek na wstęp do muzeów. Wszystko...

Nie będzie matury z religii i edukacji seksualnej od przedszkola

W dn. 6.06.2013 r. MEN zorganizowało spotkanie z przedstawicielami Episkopatu Polski, podczas którego zostały omówione dwa tematy: kwestie związane z religią na maturze oraz...

Sześciolatki urodzone w I półroczu 2008 r. pójdą do szkoły od września 2014 r.

W dniu 6 czerwca Komitet Rady Ministrów przyjął i skierował pod obrady Rady Ministrów projekt ustawy o systemie oświaty zawierający pakiet rozwiązań dotyczących obniżenia...

Sprawdzian 2013 – znamy wstępne wyniki

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej wstępne wyniki tegorocznego sprawdzianu w zestawieniu ogólnopolskim. Uczniowie poznają swoje indywidualne wyniki do końca czerwca za...

Więcej uczniów otrzyma wyprawkę

W 2013 roku na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców rząd chce przeznaczyć blisko 180  mln zł. To aż o 52 mln złotych więcej...

W sejmie podsumowano finansowe zaangażowanie państwa w edukację uczniów mniejszości

Resort edukacji przedstawił dane obrazujące wydatki poniesione na wspieranie edukacji uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych, w tym na podręczniki i organizację zajęć...

Szkoła powinna wychowywać świadomych uczestników ruchu drogowego

Szkoła powinna położyć większy nacisk na kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego – uważa poseł...

Oświadczenie MEN w sprawie błędu na egzaminie maturalnym

W związku z błędem w zadaniu nr 2 na egzaminie maturalnym z informatyki na poziomie rozszerzonym szefowa resortu edukacji zobowiązała dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej...

Najnowsze artykuły