Centra kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia praktycznego

Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, a także ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego to jednostki organizacyjne funkcjonujące w obszarze kształcenia ustawicznego. Ich zadania i...

Standardy kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych

Kształcenie, dokształcanie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli prowadzone jest w: szkołach wyższych, placówkach doskonalenia nauczycieli. Wymaga podkreślenia, że zgodnie z art. 70b ust. 1 KN doskonalenie...

Awans zawodowy nauczycieli – ogólne zasady

System awansu zawodowego nauczycieli został znacząco zmodyfikowany ustawą z dn. 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203). Z dniem 1 września 2018...

Ocena pracy nauczycieli i pracowników pedagogicznych

Nowy system oceniania pracy nauczycieli, ustanowiony w znowelizowanych i znacznie rozbudowanych przepisach art. 6a KN, obowiązuje od 1 września 2018 r. Należy jednak pamiętać,...

Awans zawodowy nauczyciela dyrektora

"Czy nauczyciel i jednocześnie dyrektor ds. pedagogicznych w niepublicznym przedszkolu może robić staż na mianowanego? Na umowie jest wyszczególnione wynagrodzenie za nauczyciela i za...

Komisje kwalifikacyjne oraz organy nadzoru nad postępowaniem o nadanie stopnia awansu zawodowego

Tworzenie komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły, a w jej skład wchodzą: ...

Awans zawodowy nauczyciela i przerwa w zatrudnieniu

"Nauczyciel mianowany rozpoczął staż na stopień awansu zawodowego  nauczyciela dyplomowanego od  01.09.2014 r. (zakończyć miał się 31.05.2017 roku). Od 24.04.2015 roku przebywał na zwolnieniu...

Awans zawodowy dyrektorów, pracowników administracji oświaty oraz nauczycieli urlopowanych

Dyrektor szkoły, który posiada na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata (a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej...

Długość stażu oraz zasady jego odbywania

Wymiar stażu i warunki jego odbywania W obecnym stanie prawnym podstawowa ścieżka awansu zawodowego nauczyciela wynosi 15 lat (a nie, jak kiedyś – 10 lat)....

Placówki doskonalenia nauczycieli

W systemie doskonalenia kadry pedagogicznej istotną rolę odgrywają placówki doskonalenia nauczycieli. W zależności od organu uprawnionego do ich zakładania i prowadzenia publiczne placówki dzielą...

Najnowsze artykuły