Długość stażu oraz zasady jego odbywania

Wymiar stażu i warunki jego odbywania W obecnym stanie prawnym podstawowa ścieżka awansu zawodowego nauczyciela wynosi 15 lat (a nie, jak kiedyś – 10 lat)....

Nauczyciele – doradcy metodyczni

Doradztwo metodyczne jest istotnym czynnikiem podnoszenia jakości nauczania w szkołach i placówkach oświatowych, przyczynia się także do zwiększenia efektywności pracy nauczycieli. Doradcy metodyczni odgrywają...

Awans zawodowy nauczycieli – ogólne zasady

System awansu zawodowego nauczycieli został znacząco zmodyfikowany ustawą z dn. 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203). Z dniem 1 września 2018...

Ocena pracy nauczycieli i pracowników pedagogicznych

Nowy system oceniania pracy nauczycieli, ustanowiony w znowelizowanych i znacznie rozbudowanych przepisach art. 6a KN, obowiązuje od 1 września 2018 r. Należy jednak pamiętać,...

Jak interpretować przepisy dotyczące przedłużenia stażu nauczyciela?

Proszę o interpretację art. 9d ust. 5 KN w części mówiącej o konieczności ponownego odbycia stażu w związku z nieobecnością nauczyciela w pracy trwającą...

Awans zawodowy dyrektorów, pracowników administracji oświaty oraz nauczycieli urlopowanych

Dyrektor szkoły, który posiada na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata (a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej...

Szczegółowe zasady uzyskiwania stopni awansu zawodowego

Wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego Zgodnie z § 6 ust. 1 cyt. rozp. nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie...

Awans zawodowy nauczyciela i przerwa w zatrudnieniu

"Nauczyciel mianowany rozpoczął staż na stopień awansu zawodowego  nauczyciela dyplomowanego od  01.09.2014 r. (zakończyć miał się 31.05.2017 roku). Od 24.04.2015 roku przebywał na zwolnieniu...

Komisje kwalifikacyjne oraz organy nadzoru nad postępowaniem o nadanie stopnia awansu zawodowego

Tworzenie komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły, a w jej skład wchodzą: ...

Awans zawodowy nauczyciela dyrektora

"Czy nauczyciel i jednocześnie dyrektor ds. pedagogicznych w niepublicznym przedszkolu może robić staż na mianowanego? Na umowie jest wyszczególnione wynagrodzenie za nauczyciela i za...

Najnowsze artykuły