Kształcenie ustawiczne

Organizacja kształcenia ustawicznego Prawne ramy dla edukacji ustawicznej tworzy art. 117 ust. 1 u.p.o., stanowiąc, że kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w: publicznych i...

Praktyczna nauka zawodu

Do obu grup stosuje się rozp. MEN z dn. 24.08.2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1644), z tą...

Akredytacja placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Podmioty uprawnione do ubiegania się o akredytację O przyznanie akredytacji mogą ubiegać się publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki wymienione w art. 117 ust. 1...

Najnowsze artykuły