Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

Po zmianach wprowadzonych do Karty Nauczyciela z dn. 31.05.2016 r. (ustawa z dn. 18.03.2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych...

Najnowsze artykuły